Luận về Hoa Cái


Hoa Cái đứng với Tả Hữu Khoa Quyền công danh thuận lợi. Hoa Cái gặp Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ thành ra bộ “tứ linh” giúp cho sự thành công dễ dàng.

Hoa Cái đứng với Tấu Thư thì văn mặc thanh cao. Hoa Cái đi cùng Xương Khúc Khôi Việt Khoa Quyền thi cử, xuất sĩ hanh thông.

Hoa Cái ở mệnh nữ ưa làm dáng. Hoa Cái vào cung Thiên Di ra ngoài thường được quí mến. Có câu phú: “Hoa Cái cư Di xuất ngoại cận quí là thế”

Hoa Cái đứng với Mộc Dục, Thiên Riêu đàn bà đa tình dâm đãng. Hoa Cái đi với Kình Đà Không Kiếp thì khó hưởng của cải ông bà cha mẹ.

Các sách Tử Vi Trung Quốc khi nói về sao Hoa Cái thấy khác hẳn. Tử Vi Đẩu Số Tinh Diệu Tổng Đàm viết: Hoa Cái là tinh diệu của tôn giáo tín ngưỡng. Hoa Cái gặp các Không diệu tại Mệnh cung mang tâm ý thiên về triết lý và tôn giáo. Hoa Cái có tác dụng làm tiêu đi những rắc rối quan tụng hình pháp. Hoa Cái hợp với Khôi Việt, mệnh Khôi Việt Hoa Cái không bao giờ có nỗi lo về quan tụng. Qua kinh nghiệm cho thấy rằng Hoa Cái không dính dấp chỉ đến tôn giáo triết lý như các lý thuyết gia Tử Vi khoa bên Trung Quốc đã đề cập, nhưng cũng không triệt tiêu hình ngục.

Khoa Tử Vi Việt giảng về Hoa Cái chính xác hơn, nhất là Hoa Cái đi bên sao Mộc Dục và câu phú: Cái ngộ Mộc gái nào đoan chính. Hoa Cái ưa làm dáng khi lâm mệnh vị nữ nhân.

Rồi đến bộ tứ linh Long Phượng Cái Hổ thấy nhiều phần ứng nghiệm. Còn cách Tiền Mã Hậu Cái e rằng là vẽ rắn thêm chân.

Sao Hoa Cái


Sao: Hoa Cái
Hành: Kim
V: Tí
Đài các tinh. Ưa sa hoa lộng lẫy

1. Ý nghĩa công danh, phúc thọ:
Hoa Cái chủ phú quý, sự ngưỡng mộ, sự trọng vọng của người đời khi đi với Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ (thành bộ Tứ Linh), chủ về công danh, chức vị, uy quyền

2. Ý nghĩa của hoa cái và một số sao khác:
– Cái, Mộc, Riêu: se sua, chưng diện; dâm đãng, có thể làm điếm hạng sang
– Cái, Tướng, Khúc, Mộc, Đào: đàn bà dâm đãng theo lối sang, thích các mối tình vương giả, mới lạ, với các nhân vật nổi tiếng; người chuyên quyến rũ kẻ khác, làm cho người khác chết mê chết mệt vì yêu đương.
– Cái, Tấu Thư: người thanh cao, lịch lãm, có gu về ăn mặc, có năng khiếu về trình diện; người biết thưởng thức ái tình một cách sành điệu.
– Tiền Cái, Hậu Mã: Mệnh giáp Hoa Cái phía trước, Thiên Mã phía sau: chủ về phú quý, sang trọng

3. Ý nghĩa ở các cung
CUNG MỆNH
–  Hoa Cái tọa Mệnh ngộ phúc tinh:rất tốt, có địa vị.
– Hoa cái, Tấu thư : thanh cao.
– Ngộ Thương, Hóa Quyền, Tướng, An, Long, Phượng : được trọng dụng làm nên lớn.
– Cái, Phượng, Đào, Hồng : chê vợ, chê chồng, không ưa nhau muốn bỏ.
– Hoa cái trùng Thiên Lương: bần tiện.
– Cái, Long, Phượng : đẹp và thông minh.
–  Hoa cái thủ Thân : đàn ông đi ra được nhiều thương yêu. Đàn bà thì đa tình.
– Cái, Mộc thủ Thân, Mệnh : làm gái phong sương
CUNG BÀO
– Hoa, Đào, Hồng ngộ Tướng, Phá, Phục và Trực, Phù chiếu : anh em, chị em có người dâm đãng.
CUNG THIÊN DI
– Hoa, Hỷ, Tả, hữu : thân cận người quyền quí và được trọng dụng.
CUNG PHÚC
– Cái, Đào ngộ Tử vi, Thái dương : đàn bà đại quí hiển.
– Hai bên CUNG PHÚC có Hoa cái, Thiên mã : mả phát.
– Hạn gặp Hoa cái : hao phí thường.
– Cái ngộ phúc tinh thì tôt

%d bloggers like this: