Luận về Phá Toái


Phá Toái là sao phá ngang làm trở ngại công việc. Nhưng sao Phá Toái chỉ gây ảnh hưởng dữ khi nó gặp những sao nào mà nó toa rập được Phá gây trở ngại nhất khi nó đi cùng, Cự Môn Hóa Kị làm thành những đột biến bất ngờ từ nguồn gốc ngấm ngầm, cùng một ảnh hưởng khi nó đứng với Đồng Kị

Phá Toái gặp Thiên Đồng Hóa Kị ở cung Phúc Đức thường bị thất tình sầu khổ. Phá Toái có Linh Tinh trợ lực càng phá hoại mạnh. Phá Toái đi vào Tài Bạch, Quan Lộc hay gặp rắc rối nhỏ nhặt gây phiền nhiễu. Phá Toái làm giảm bớt cái tốt của Khoa, Quyền.

Phá Toái đứng với Kình Đà Hóa Kị, Thiên Riêu có tật nói ngọng nói lắp. Phá Toái gặp Hỏa Linh dễ mắc bệnh hiểm nghèo. Phá Toái gặp sao Lưu Hà trở nên tốt khi vào võ nghiệp (điều này qua kinh nghiệm không thấy đúng).

Sao Phá Toái


PHÁ TOÁI
Hỏa
Hung tinh.chủ sự phá hoại

1. Ý nghĩa tính tình:
– ương ngạnh, cứng cổ, ngoan cố, ngang ngược, táo bạo
– phá tán, hao hụt
– gây trở ngại cho mọi công việc
– chóng chán, thiếu bền chí

2. Ý nghĩa của phá toái và một số sao khác:
– Lưu Hà, Phá Toái, Phá Quân đồng cung: Mệnh có cách này gọi là Toái Quân Lưỡng Phá, rất anh hùng, hiển đạt về võ nghiệp, có nhiều chiến tích.
– Phá Toái, Khoa, Quyền: tốt
– Toái, Kình, Kỵ, Phá: có tật, có thể là nói ngọng
– Toái, Hỏa (Linh), Hình: chết vì ác tật, ác bệnh
Nếu đóng ở cung Tật thì lại ít bệnh vì Phá Toái chủ sự hao tán như Đại Hao, Tiểu Hao

CUNG MỆNH
– có Phá toái : mọi việc thường bị trắc trở.
– Toái cư Thân phùng Riêu, cập Phúc cung cư Việt, Kỵ, Vũ: câm.
Mệnh quan có Toái quân lưỡng Phá: uy quyền hống hách

%d bloggers like this: