Luận về Thiên Diêu


Nếu Riêu gặp Xương Khúc lại càng ướt át dâm tình, Riêu đứng với Đào Hồng thì lẳng lơ bất chính. Như có câu phú:

“Đào Riêu số gái ai hay
Chồng ra khỏi cửa dắt tay trai vào”

Ở hãm địa Riêu càng mê đắm tình dục, tửu sắc. Riêu đắc địa ở Dần Mão Dậu Tuất Hợi. Riêu đắc địa gặp Long Phượng có hy vọng hưng vượng lợi danh..

Riêu đắc địa đứng cùng Tràng Sinh, Đế Vượng tài hoa, tao nhân mặc khách. Riêu gặp Lưu Hà thông minh hoạt bát làm việc lẹ làng trôi chảy.

Riêu đứng với Tả Hữu lại chuyển ra sao mối lái, vào Mệnh Tài Quan thì làm ăn với người khác phái phấn phát tiền tài, tạo dựng sự nghiệp. Nhưng Riêu gặp Hóa Kị, Văn Khúc mà ở mệnh nam thì lại dễ khổ tình, mất tiền cho gái.

Thiên Riêu đứng với Phá Quân hãm lại có cả Thiên Mã dễ thành du đãng, hoặc tâm tính bội bạc khó chơi. Thiên Riêu đứng với Thiên Đồng ở Phu Thê cung là có cuộc tình tay ba, ngoại tình.

Trong chương Đẩu số phát vi luận của Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư viết: “Huyên uẩn (một tên gọi khác của Thiên Riêu) tam cung (cung đứng thứ ba là cung Thê) tắc tà dâm nhi đan tửu” nghĩa là: sao Thiên Riêu đóng cung thứ ba thì tà dâm và mê luyến. Câu này không mấy nhắc tới Thiên Đồng.

Tuy nhiên theo kinh nghiệm thì phải có Thiên Đồng mới tà dâm ngoại tình như câu: Đồng Riêu đoán ắt ngoại tình chẳng sai. Chỉ Thiên Riêu không thôi thì bất chính cả hai.

Riêu đi cùng sao Âm Sát (sao này sẽ nói riêng vì khoa Tử Vi Việt không nhắc tới bao giờ) là con người nhiều âm mưu thủ đoạn. Riêu gặp Bạch Hổ dễ bị thú vật cắn.

Những câu phú về Thiên Riêu có:

– Riêu tại Hợi vi minh mẫn
(Thiên Riêu đóng Mệnh ở Hợi con người minh mẫn)

– Riêu Đà Kị đi liền ba cung mà có cung Mệnh Thân ở một trong ba cung ấy thì luôn luôn gặp họa

– “Hạn phùng Riêu Hỉ Đào Hồng
Gái trai tơ tưởng những lòng dâm phong”

– “Hạn phùng Riêu Hổ khá ngừa
Những loài ác thú tránh xa chớ gần”

– Riêu Xương Mộc Kình Sát ư lão hạn loạn dâm Võ Hậu
(Về già, hạn gặp Riêu Xương, Mộc Dục, Kình Dương và những sát tinh khác thì lòng vẫn còn nghĩ những chuyện dâm đãng như bà Võ Hậu)

– Thiên Riêu cư Tài Bạch họa đổ sinh ương
(Thiên Riêu đóng vào cung Tài ham cờ bạc mất nghiệp)

– Thiên Riêu, Thiên Hỉ đa chiêu quái dị chi tai
(Thiên Riêu đứng với Thiên Hỉ hay có những rủi ro lạ lùng)

“Vũ Riêu Toái ngọng lẽ thường
Lại thêm Việt Kị ắt phường điếc câm “

(Mệnh có Vũ Khúc, Thiên Riêu, Phá Toái bị ngọng, nói lắp)

“Thiên Riêu Tài Mệnh sinh ương
Không mê cờ bạc cũng phương rượu chè”

– “Tham Lang những thích ăn sang
Riêu Kị tửu sắc lắm đàng ngả nghiêng”

– “Phá Quân Riêu Mã hợp vào
Ắt phường du đãng ai nào dám thân”

– “Mấy người hiếu sắc hoang tình
Vì Xương Khúc đóng bên mình Riêu Y”

– “Đào Hồng Riêu Hỉ trong ngoài
Lại thêm Binh Tướng gái trai hoang đàng”

– “Số Riêu Hỉ tai bay vạ gió
Mệnh Không Kiếp lắm độ gian truân”

– “Xương Riêu đáng sợ thay là
Ấu nhi mà đã bôn ba dâm loàn”

– “Tham Liêm hãm mệnh gian tà
Hồng Đào Riêu Hỉ ắt là dâm bôn”

– “Đào Riêu hội bên mình khá rõ
Không quí tinh Tử Phủ ngoại dâm”

– “Dương Đà điếc lác thế âu
Thiên Riêu mộng hiện lại sầu mộng tinh”

(Thiên Riêu vào cung Tật Ách)

“Thiên Riêu Hóa Kị ra ngoài
Đa chiêu nhục mạ chẳng ai yêu mình”

– “Hồng Riêu Cơ Tấu Vũ Đào
Làm nghề ca xướng tiến vào nhà Quan”

(Nói những sao trên đóng cung Quan Lộc, phần nhiều là nữ mạng)

Sao Thiên Diêu


THIÊN RIÊU
Thủy
V: Mão, Dậu, Tuất, Hợi.
Phóng đãng tinh: chơi bời phóng đãng.

1. Ý nghĩa tính tình:
– Thiên Riêu rất giống nghĩa với các sao Thai, Mộc Dục, Đào, Hồng, Tham Lang.
– Tuy nhiên, nếu Riêu đắc địa ở Mão, Dậu thì dù có sắc dục cũng không bị nhơ nhuốc nhưng vẫn không mất ý nghĩa dâm dục.
– đa dâm đa dục, hay chơi bời trụy lạc, đối với cả hai phái nhưng rất bất lợi cho riêng phái nữ.
– dễ sa ngã, bất chính, vô hạnh
– dị đoan, mê tín, có tính đồng bóng, hay cúng kiến, cầu sao, xem số, xem bói.

2. Ý nghĩa bệnh lý:
Báo hiệu bệnh về bộ phận sinh dục dưới nhiều hình thái nếu gặp hung sát tinh.

3. Ý nghĩa của và một số sao khác:
– Riêu, Đào (Hồng): vừa lẳng lơ, vừa dâm đãng dù là trai hay gái, dù có hay chưa có gia đình. Có gia đình, bộ sao này là yếu tố ngoại tình, đa mang rất nặng, với nhiều hạng người, trong mọi hoàn cảnh.
– Riêu, Đồng: hay thay cũ đổi mới về mặt sinh lý, đổi đào thay kép. Có gia đình thì ngoại tình.
– Riêu, Xương, Khúc, Cơ: bị dàyvò vì nhu cầu sinh lý, bị ám ảnh sinh lý rất nặng, có khuynh hướng sáng tác văn thơ dâm tình; hết sức dâm đãng.
– Riêu, Thai: rất dâm dục, có con riêng.

4. Ý nghĩa ở các cung
CUNG MỆNH
– có Thiên Riêu : chơi bời phóng đãng tửu sắc dâm bôn.
– Riêu, Hình nữ Mệnh : phi xung chồng cũng phản chồng; ngộ Quyền, Lộc : tài đảm.
– Riêu, Sát Tị, Ngọ : đàn bà tài hoa, mà chìm nổi, nếu có Quyền, Lộc : thư thái, tài không lụy tình.
– Riêu, Phá, Tuế : chơi bời lếu láo phá hại người ta.
– Riêu, Xương đắc địa : dâm dục chi nhân. (hãm : ngồi tù bị gia án, xấu).
– Riêu ngộ Long, Phượng : rất quý.
– Riêu ngộ Hỏa, Sát : làm việc phi thường.
– Riêu, Hình : cuồng ngôn loạn ngữ.
– Riêu, Hình, Xương, Khúc : mơ mộng đồng bóng.
– Riêu, Xương, Khúc, Khôi, Việt : thông minh, hiếu học, tài cao, nhiều vợ đẹp, đàn bà hay trang điểm.
– Riêu, Phủ nữ Mệnh hay Riêu, Đào, Hỷ có Phá, Tướng, Sứ chiếu; Riêu, Đào ngộ Mã: dâm phụ, vợ theo trai.
– Riêu, Hỷ, Đào, Hồng : dâm dục.
– Riêu, Đào, Phủ Tướng nữ Mệnh : tuổi Giáp, Mậu giang hồ mà phú quý.
CUNG BÀO
– Riêu, Đào Hỷ bị Phá hoặc Tướng quân, Thiên Sứ chiếu : có chị em theo trai chửa hoang.
CUNG THÊ
– Riêu, Đà, Sát ngộ Linh, Hỏa : trai giết hoặc bỏ vợ, gái giết hoặc phụ chồng.
– Riêu, Kỵ : số đàn ông thì vợ loạn dâm, đàn bà thì chồng loạn dâm.
– Riêu, Đào : vợ có ngoại tình.
CUNG TỬ
– có Riêu : con chơi bời.
CUNG GIẢI
– Riêu, Tham, Kỵ : chết đuối.
– Riêu, Hổ : thú dữ cắn chết.
– Riêu, Vũ: bị bệnh tê thấp.
– Riêu, Vũ, Tóai : câm.
– Riêu, Đà, Hỷ : mộng tinh.
– Riêu, Đà, Kỳ : nhiều tai nạn.
– Riêu, Thiên Hỷ : hay tự gây lấy tai họa.
– Riêu, Tang : ngã cây.
CUNG THIÊN DI
– Riêu, Xương, Mã : đi ra lắm chuyện tư dâm bậy bạ.
– Riêu, Kỵ : bị người thù ghét.
– Riêu, Mã : bông lông nơi xa.
– Riêu, Hình, Không Kiếp : bệnh phong tình nặng.
CUNG QUAN
– Riêu, Cơ, Tấu, Vũ, Đào : làm nghề ca xướng.
CUNG PHÚC
– Riêu, Hình : có người ngu dốt, vô loại.
HẠN
– Riêu : người già không sống lâu, trẻ con thì hay quấy.
– Riêu, Tham hãm : nhà bị người nhà trộm cắp.
– Riêu, Hình, Bệnh hay Bệnh phù, Riêu, Hình, Không, Kiếp : bệnh phong tình.
– Riêu, Toái : ốm đau khẩu thiệt.
– Riêu, Thai, Tướng, Phá, Phục : cả nghe bị lừa, tình duyên rắc rối.
– Riêu,Hỷ, Hồng, Đào : có nhân tình.

%d bloggers like this: