Luận về Phục Binh


Phục Binh đứng với Thiên Riêu ở Mệnh là người quyền thuật âm mưu nhiều thủ đoạn. Đứng một mình thì chỉ xảo trá vặt mà hay phản bội. Bởi thế mới có nguyên tắc Tướng Quân ở Mệnh, Phục Binh ở Thiên Di là hay vì nội Tướng ngoại Binh, ngược lại nội Binh ngoại Tướng chỉ không lớn mà hay man trá hoặc làm việc bằng mẹo vặt.

Nếu Phục Binh hay Phục Binh Thiên Riêu mà đứng vớinhiều sao bất lợi cho Mệnh cung thì lại là nạn nhân của thủ đoạn quyền thuật. Phục Binh gặp Đà La mọi chuyện mưu tính cứ kéo dài không xong.

Phục Binh gặp Linh Tinh Địa Kiếp dễ rơi vào phiền lụy mắc bẫy. Phục Binh gặp Quan Phù chiếu xung có rắc rối khẩu thiệt quan tụng. Phục Binh gặp Bệnh Phù đồng cung hoặc chiếu xung thì bệnh tật triền miên.

Có những câu phú về Phục Binh như sau:

– “Đào Hồng Diêu Hỉ trong ngoài
Lại gia Binh Tướng gái trai ngang tàng”

“Đào Hoa Thai Hỉ trong cung (Huynh Đệ)
Phá Quân Tướng Phục chiếu xung ở ngoài
Có chị em gái theo trai
Say mê đến nỗi hoang thai bỏ mình”

“Trong thời Tướng Phá Phục Binh
Ngoài thời Hoa Cái liên minh Đào Hồng
Bản cung đối chiếu tinh tường
Anh em có kẻ tư thông hẳn là “

(Ở cung Bào)

“Vợ chồng nay thuận mai hòa
Phục Binh Hóa Kị đóng tòa Phối cung”

– “Binh Hình gặp Hóa Kị xung
Đêm ngày cư xử ra lòng bạc đen”

– “Khốc Hư ngộ Dưỡng không đành
Tướng Binh xung phá hẳn danh hoang thai”

(Ở cung Tử Tức)

“Tử cung Thai Tướng Phục Binh
Vợ chồng ắt hẳn tư sinh thủa nào”

– “Gian tà Kiếp Sát Phục Binh
Khúc Xương Thái Tuế mưu sinh tảo tần”

(Ở cung Tài Bạch)

“Cự Kị nên tránh đò sông
Phục Binh Hình Việt mắc vòng gươm đao”

(Ở cung Tật Ách)

“Phục Binh Thái Tuế Thiên Hình
Cùng người tranh cạnh tâm tình chẳng vui”

(Ở cung Phối)

“Phúc cung có kẻ chiến chinh
Tướng Binh Đế Tuyệt đóng thành ba phương”

– “Tướng Binh Tử Tuyệt phải là
Có người tử trận phương xa thuở nào”

(Ở cung Phúc Đức)

Sao Phục Binh trong khoa Tử Vi Việt phong phú hơn hẳn.

Sao Phục Binh


PHỤC BINH
Hỏa
Ac tinh. gian ác, hiểm sâu. Chủ sự lừa đảo.

1. Ý nghĩa tính tình:
Phục Binh là ác tinh, biểu lộ qua các đặc tính sau:
– hay nói xấu, dèm pha người khác
– hay hại kẻ khác bằng hành động, thủ đoạn,
– hay đố kỵ, cạnh tranh, ngăn trở, làm nhục
– hay lừa đảo, theo dõi, rình rập, bắt ghen
Đó là tính nết của tiểu nhân, cường đồ, mưu phản. Ngược lại, người có Phục Binh cũng bị nói xấu, đố kỵ, mưu hại, bắt ghen, theo dõi, lừa gạt. Ác tinh của Phục Binh giống như Kiếp Sát, Thiên Không. Càng hội tụ nhiều, ý nghĩa trên càng chắc chắn, thường có nghĩa có tòng phạm, bè đảng.

2. Ý nghĩa của phục binh và một số sao khác:
– Phục, Tướng, Đào, Thai: dụ dỗ làm chuyện dâm bôn. Phụ nữ gặp bộ sao này bị lừa, thất trinh, thất tiết.
– Phục, Tướng, Không Kiếp, Tả Hữu: gian phi kết đảng để trộm, cướp, giết người
– Phục, Tướng, Thai, Riêu: gạt gẫm phụ nữ để hiếp dâm, bắt cóc làm chuyện dâm ô, tú bà chứa điếm
– Phục, Kỵ, Tuế: đau buồn lo lắng vì hiềm thù, cạnh tranh, kiện tụng.
– Binh, Hình, Tướng, ấn: hiển đạt về võ nghiệp, thụ huấn quân sự; có thể bị tai họa bất ngờ về súng đạn nếu Hạn xấu.
– Phục, Tướng, Vượng, Thai: tiền dâm hậu thú, lang chạ; lấy vợ/chồng có con riêng

3. Ý nghĩa của phục binh ở các cung:
CUNG MỆNH
– có Phục binh : thứ nhân, đàn bà bị chồng ruồng bỏ.
– Phục binh đồng Bạch hổ : người hay nói giở bậy, hại nước hại nhà.
– Phục Vũ, Dương cư ngọ : gặp thời làm quan võ.
– Phục, Phá có Hình, Diêu, Thai, Tướng quân chiếu chồng ghen có khi giết nhau.
CUNG TÀI
– bị trộm lấy đồ, bị người ghen ghét, đố kỵ
– bị người sang đoạt, quỵt hụi, ăn chặn
Việc mất của thường có tòng phạm, nhất là thêm Lực Sĩ, Thiên Hình, Thiên Không, Tả, Hữu.
CUNG NÔ
– tôi tớ phản chủ và hại chủ, nhà có nội phản
–  tôi tớ, bạn bè a tòng trộm của
– nhân tình hay ghen tuông, bắt ghen
CUNG DI
– ra ngoài bị đố kỵ, cạnh tranh
–  thường bị ám hại, phục kích, mưu sát nếu có sát tinh
CUNG BÀO
– Phục, Tướng, Đào, Thai: anh chị em lăng loàn, gái theo trai, trai đàng điếm hoặc anh chị em thường có chửa hoang hay có dị bào.
CUNG PHU THÊ
 – Thai, Phục, Vượng, Tướng : tiền dâm hậu thú hoặc 1 trong 2 người là kẻ đến sau; vợ/chồng có con riêng rồi mới lấy nhau; sau khi lấy nhau có ngoại tình, có con riêng.
–  Binh, Kỵ: vợ chồng bị ngăn trở lúc lấy nhau, bất hòa
CUNG TỬ
 – Phục, Tướng, Thai : vợ chồng có con riêng hoặc chửa đẻ rồi mới lấy nhau
CUNG QUAN
– Phục : danh hèn.
– Phục, Phá : danh phận chẳng ra gì.
CUNG PHÚC
– có Phục ngộ Tử hay Tướng quân : nhà có người chết trận.
HẠN
– có Phục, Tang : có tang.
– Phục, Hổ : khẩu thiệt.
– Phục, Tuế, Kỵ : có sự cạnh tranh lo lắng.
– Phục, Phá, Tướng, Thai, Riêu : cả nghe bị lừa dối, tơ duyên trắc trở.

%d bloggers like this: