Long Trì, Phượng Các


Long Trì thuộc dương thuỷ, Phượng Các thuộc dương thổ, đều là sao văn minh, nếu kết thành đôi hội nhập, chủ về tài nghệ.

Long Trì, Phượng Các hội hợp với Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, có thể làm tăng sức mạnh, lợi về thi cử, cạnh tranh.

Long Trì Phượng Các giáp cung tài bạch hoặc cung sự nghiệp, mà không có Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung, hoặc Văn Xương, Văn Khúc giáp cung, chủ về có danh tiếng trước rồi có tiền của sau, hoặc tiền của do danh tiếng mà có, hoặc nhờ tài nghệ mà có tiền của.

Long Trì, Phượng Các chủ về “thanh quý” (sang quý thanh cao) mà không phải là “phú quý” (giàu sang), cũng chủ về nghệ thuật, kiến trúc, xây dựng.

Long Trì, Phượng Các ưa giáp Thiên Phủ, Thiên Tướng, chủ về làm tăng phong thái văn nhã.

Thất Sát và Long Trì cùng ở cung mệnh hoặc cung tật ách, tuổi già chủ về tai điếc; Thất Sát đồng độ với Phượng Các, chủ về rối loạn khứu giác và vị giác. Cần phải có lưu sát tinh xung khởi mới đúng.

Luận về Long Trì – Phượng Các


Trên mặt khác Long Trì giỏi võ và Phượng Các giỏi văn. Trường hợp Long Phượng đồng cung ở Sửu Mùi thì văn vũ kiêm tư. Văn hay vũ hay nghệ còn tùy thuộc chủ tinh mà chúng đứng cùng

Long Trì thuộc dương thủy còn Phượng Các thuộc dương thổ. Phượng Các chủ “tài”, Long Trì chủ “nghệ”. Phượng Các một mình đứng với Thiên Tài, Xương Khúc, hợp cùng Hóa Khoa rất tốt.

Long Phượng cùng đứng theo thế hiệp giáp làm thành con người thông tuệ. Long Phượng cũng đem cho nữ mạng nhan sắc phong thái diễm lệ yêu kiều và uy nghi. Long Phượng đứng với Khôi Việt Xương Khúc khiến nam mạng thành tài trí thông minh có tiếng tăm.

Long Phượng đi cùng những sao Liêm Trinh, Tham Lang, Đào Hoa thì chế giảm bớt tính trăng hoa. Long Phượng vào vận hạn chủ về tin vui, cưới hỏi, tài lộc, mưu sự
Long Phượng gặp Diêu Hỉ càng tăng thêm điều vui. Long Phượng gặp Hoa Cái, Bạch Hổ làm thành bộ “tứ linh” có nhiều may mắn thành tựu.

Long Trì hội Thai Phụ dễ thăng chức, gặp Mã Sinh Vượng đẻ con. Riêng Long Trì hội Không Kiếp hay Mộc Dục thì đề phòng sông nước gây tai nạn hoặc thành ra băng huyết cho nữ mạng. Trong khi Phượng Các mà hội Không Kiếp lại thường bị người oán trách cừu hận.

Sách Tử Vi Đẩu Số Tinh Diệu Tổng Đàm viết: “Tại Tật Ách cung mà Thất Sát đứng với Long Trì thì bị chứng âm hư, tai điếc, cũng cung này Thất Sát Phá Quân gặp Phượng Các thì lo bệnh nơi con mắt”

Những câu phú về Long Trì Phượng Các:

– Nữ Mệnh Long Phượng ôn lương
(Số nữ có Long Phượng tính tình ôn lương)

– Nữ Mệnh Long Phượng dị đắc quí nhân phối
(Mệnh nữ có Long Phượng dễ lấy chồng sang quí)

– Phượng hàm Thư nhi phùng Nhật Nguyệt, tam kỳ lai nhập tử
Sinh nam tất uy bá quyền danh, nữ tất danh đằng xương vũ
(cung Tử Tức có Phượng Các đứng với Tấu Thư, Nhật Nguyệt và Tam Hóa đẻ con trai nên danh phận, con gái tăm tiếng trên nghệ thuật)

– Long Phượng giáp Quan, thân cư cẩm thất
(Cung Quan giáp Long Phượng là người có chức tước)

– Mệnh Quan nhi giáp Phượng Long thanh danh sủng ái
(Cung Mệnh cung Quan giáp Long Phượng thường được đời nghe danh và mến chuộng)

– Phượng Long Tả Hữu Mệnh viên chung thân phú quí
(Mệnh có Tả Hữu Long Phượng lúc nào cũng sang cả)

– “Phượng Long Mão Dậu ấy ai
Trước sau vinh hiển trong ngoài nổi danh”

– “Long Trì Phượng Các gồm hai
Đoài Đông Phụ Bật mấy ai một chồng”

(Cung Phu có Long Phượng Phụ Bật số nữ khó lòng một đời chồng)

-” Phượng Long Mão Dậu đôi miền
Vượng thì kim bảng chiếm tên ở đầu”

– “Phượng Long nhan sắc dịu dàng
Khúc Xương Tả Hữu ấy làng tài hoa”

(đây là nói về cung Phối ngẫu)

“Khúc Xương Long Phượng phát văn
Vũ Tham Sát Phá lại rằng võ công”

– “Tứ Linh Cái Hổ Phượng Long
Công danh quyền thế lẫy lừng một phen “

– Giáp Long giáp Phượng đôi nơi
Tả Hữu Thai Tọa lầu đài thiếu niên

Sao Phượng Các


PHƯỢNG CÁC
Thổ
V: Sửu, Mùi, Mão, Dậu
Cát tinh. Chủ sự hiển vinh lâu dài.

CUNG MỆNH, THÂN
– Phượng ngộ Xương, Khúc, Khôi, Việt ; đứng đắn, thông minh, sự nghiệp, khoa danh. Phượng, Kỵ : người nho nhã không đỗ đạt.
– Phượng, Long, Mão, Dậu : đỗ cao làm nên lớn
– Phượng, Riêu, Hỷ : đắc thời.
CUNG BÀO
– có Phượng ngộ Dưỡng: có nghĩa bào.
CUNG THÊ
– có Phượng, Long, Lộc (hóa) : giai nhân tài tử một nhà giàu sang.
– Các Tú tương phùng : vợ chồng lương nhân giúp ích cho nhau.
CUNG TỬ
– có Phượng, Long, Mộ : giòng nhà phú quí.
CUNG ĐIỀN
– có Phượng, Long : có nhà cửa lớn.
CUNG PHÚC
– có Phượng các miếu địa : có ngôi tân phần kết phát.
– Phượng, Long, Tử, Phủ, Tả, Hữu, Khoa, Quyền thì đại hiển.
HẠN
– có Phượng Long, Phượng, Riêu, Hỷ : gặp thời

%d bloggers like this: