Thiên Khốc, Thiên Hư


Thiên Khốc thuộc dương kim, chủ về hình khắc, buồn đau; Thiên Hư thuộc âm thổ, chủ về lo nghĩ, trống rỗng.

Thiên Khốc là sao tình cảm, chủ về đau khổ nội tâm, vì vậy không nên ở cung phúc đức.

Thiên Hư là sao có tính vật chất, chủ về thiếu thốn vật chất. Vì vậy Thiên Hư không nên ở cung tài bạch, cũng không ưa ở cung tật ách, chủ về thân thể hư nhược, hoặc bệnh tật có tính hao tổn.

“Thiên Khốc, Thiên Hư” đồng độ với Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc, nếu ở hai cung Mão hoặc Thân, tinh hệ chính diệu có tài khí vượng, sẽ chủ về nhờ tiền bạc mà tăng tiếng tăm; hoặc dễ có tiền của, ắt sẽ làm cho người ngoài biết.

Tinh hệ Thiên Đồng thủ cung huynh đệ, có “Thiên Khốc, Thiên Hư” cùng bay đến, chủ về anh chị em bất hoà với người phối ngẫu.

Luận về Thiên Khốc – Thiên Hư


Sách Tử Vi bên Trung Quốc luận Khốc Hư rất đơn giản hầu như không có gì. Trong khi các sách Tử Vi ở Nhật ở Việt Nam thì Khốc Hư lại gây nhiều ảnh hưởng khác biệt.

Khốc Hư cũng có miếu hãm. Khốc Hư miếu ở Tí Ngọ. Hư chủ về hư hao. Hư vào Mệnh không giữ được nghiệp nhà. Hư vào Tật Ách vì bệnh tật mà nghèo. Hư vào Phụ Mẫu thất lạc hoặc khuyết cha mẹ. Nói tóm lại là Hư với Khốc theo các lý thuyết gia Trung Quốc không đem lợi lộc gì hết. Không phải vậy. Khốc Hư có những tác dụng tốt của nó nên mới phân chia miếu hãm như các sao khác

Có câu phú: Tí Ngọ Khốc Hư tịnh thủ nhất thế xưng hùng nghĩa là Mệnh ở Tí hay Ngọ có Khốc Hư anh hùng xuất thế. Khốc Hư Tí Ngọ cần gặp Hóa Quyền mới khả dĩ xuất thế xưng hùng. Khốc Hư Tí Ngọ lời nói đanh thép có uy, chí phấn đấu cao, nhưng lúc trẻ thăng trầm bôn ba. Cho nên mới thêm câu: Khốc Hư Tí Ngọ tiền bần hậu phú

Khốc Hư ưa đứng với các hung tinh như Phá Quân, Thất Sát. Khốc Hư gặp Thiên Hình vào võ cách hợp, thêm Thiên Mã càng hay như vậy là Khốc Hư Dần Tuất hoặc Thân Thìn.
Khốc Hư gặp Lộc Tồn Hóa Lộc làm giàu mau (khác với chữ hư theo cái nghĩa hư hao). Khốc Hư Dần Thân được sao Đà La làm chính trị gan góc và có tài.

Khốc Hư rất kị gặp sao Thiên Cơ đưa con người tới căn bệnh khó chữa, ở Mệnh còn nặng hơn ở Tật Ách. Khốc Hư gặp Khoa Quyền thường nổi danh trong lĩnh vực mình theo đuổi. Khốc Hư vào cung Tử Tức khó về đường con cái.

“Khốc Hư lại gặp Dưỡng thần
Sinh nhiều nuôi ít gian truân xiết nào”

Dưới đây là những câu phú về hai sao Khốc Hư:

– Nữ Mệnh Thiên Khốc Thiên Hư táo bạo

– Khốc Khách Kiếp Phù mạc ngộ Cự Kình chung thân đa lệ
(Mệnh có Kiếp Sát, Bệnh Phù, Thiên Khốc, Điếu Khách lại gặp Cự Môn, Kình Dương hội tụ suốt đời phiền muộn vì những tang thương)

– Khốc Hư phùng Tang Hỏa phối cung, phu cung lưỡng mục bất minh
(Trong cung phu thê có Khốc Hư gặp Tang Môn Hỏa Tinh, vợ chồng có tật nguyền nơi mắt)

– “Khốc Hư cư Tí Ngọ vì
Quan cung ra dấy thiếng thì gần xa”

– “Khốc Kình Hình Hổ tử cung
Tới già chưa thấy tay bồng con thơ”

– “Khốc Hư Tang Mã chẳng lành
Hại người hại của dễ sinh lo lường”

– “Khốc Hư gặp Cơ chẳng màng
Bệnh kia hãy phải lo toan lấy mình”

– “Đẹp thay Tả Hữu một phường
Khốc Hư quanh mắt thường thường tròn thâm”

(Người có Khốc Hư ở Mệnh thường thấy túi mắt rất rõ)

“Đẩu gặp Tồn khá tiền tài
Khốc Hư lạc hãm miệt mài gian truân”

– “Khốc Hư Tí Ngọ đồng bài
Tiền bần hậu phú chớ sai lẽ bàn”

– “Phá Quân duyên nợ ít toàn
Cô Quả Tang Hổ Khốc thường tóc tang”

– “Đồng Nguyệt Tí gái hoa dung
Gặp Tang Riêu Khốc khóc chồng có phen”

(Nữ Mệnh Đồng Âm tại Tí nhan sắc, nhưng bị Tang Riêu Khốc thì duyên tình dở dang)

“Kình Dương mà gặp Thiên Hư
Hữu sinh vô dưỡng âu lo một đời”

(Khốc Hư với Kình Dương ở cung Tử tức)

Sao Thiên Hư


THIÊN HƯ
Thủy
Đ: Tý, Ngọ
Hại tinh. sai ngoa, bất chính

CUNG MỆNH
– Hư ngộ Hình, Mã : võ nghiệp công danh.
– Hư ngộ Sát hay Phá ở Tý, Ngọ: uy danh khiếp phục người, một lời nói ai cũng sợ.
CUNG THÊ
– Hư, Khốc, Đà, Kình : vợ chồng xung khắc.  xa nhau rồi mới lấy được nhau.
CUNG TỬ
– Thiên hư : khắc con.
– Hư, Khốc ngộ Dưỡng : sinh nhiều nuôi ít
CUNG TÀI
– Hư, Phá : nghèo cũng tán tài.
– Khó kiếm tiền, hay lo âu vì tiền bạc
– Hao tài
– Nếu ở Tý Ngọ thì trước nghèo sau giàu
CUNG GIẢI
– Hư, Cơ, Khốc : phong đàm, ho lao.
CUNG NÔ
– Hư, Khốc, Hình : tôi tớ trộm cắp.
CUNG QUAN
– Hư, Khốc, Vượng ở Tý, Ngọ : hiển vinh, danh tiếng hãm thì hèn hạ.
– Hư, Quyền : người dưới khinh ghét.
– Hình, Hư, Mã : võ nghiệp làm nên.
CUNG PHÚC
–  Tổn thọ, có âm hồn báo oán nếu hãm địa
– Mã phát, hiển đạt nếu đắc địa ở Tý, Ngọ
HẠN
– Hư, Khốc, Tang : tang thương, súc vật nuôi chết.
– chỉ đắc lợi nếu đắc địa nhưng chỉ thịnh trong 5 năm sau (nếu là đại hạn) hay nửa năm sau (nếu là tiểu hạn).
– gặp Tang: có tang chế hoặc gặp phải chuyện buồn thấm thía vì tang khó hoặc vì tình phụ.

%d bloggers like this: