Luận về Đại Hao – Tiểu Hao


Đại Hao gặp Đào Hoa (Hàm Trì) thì dự hao tổn mang tính chất đào hoa rồi. Đại Hao đi với Liêm Trinh, Tham Lang, Xương Khúc hoặc mấy sao Kị cũng vì tửu sắc mà hao tổn.

Đại Hao ở Mệnh mà Thiên Hư ở cung Phụ Mẫu thì không được hưởng của cải mẹ cha. Đại Hao ở cung Tử Tức mà Tài Bạch có Thiên Hư thì con cái phá của.

Sách Tử Vi Trung Quốc mới đưa ra nguyên tắc: “Đại Hao không nên có hàng xóm là Thiên Hư”. Ở cung vận hạn nào thấy Hao với Hư đứng chung thì sự hao tổn tăng thêm.
Khoa Tử Vi Việt có cái nhìn khác về song Hao mà không thấy ở các sách Trung Quốc không rõ xuất xứ từ đâu. Trên ngũ hành sở thuộc hai sao Hao đều là Hỏa.

Song Hao đắc địa Mão Dậu, Dần Thân hãm địa Tí Ngọ. Hãm với đắc không thấy ghi trên các sách Trung Quốc. Mệnh song Hao dáng dấp nhỏ nhắn, bộ tiêu hóa không khỏe mạnh.
Mệnh song Hao theo Việt thì tính tình khôn ngoan ưa hưởng thụ, dễ đam mê (cờ bạc, tửu sắc). Hao gặp Tuyệt đồng cung là người khôn ngoan nhưng không trung thực (chỉ Đại Hao thôi)

Song Hao gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh thường mắc nghiện thuốc sái. Song Hao đi với Phá Quân dễ lâm túng thiếu. Song Hao Mão Dậu gọi bằng cách chúng thuỷ triều Đông như trăm con sông đổ vể biển Đông làm ăn tiền bạc có lúc như nước, thêm Cự Cơ Mão Dậu càng tốt nữa.

Cách này tuyệt đối không hề thấy sách Tử Vi nào của Trung Quốc đề cập song Hao gặp Thiên Hình, Địa Kiếp vào vận hạn thì mất trộm. Cách chúng thủy triều đông đã nói ở phần đầu sách này nhưng ý nghĩa khác hẳn.

Những câu phú về song Hao:

“Mão Dậu Cự Cơ rất hay
Công danh vinh hiển lại tay hoang tàn
Gặp song Hao là làng quán thế”

– “Lao đao sớm một tối ba
Đại Hao Hóa Kị đồng gia mệnh vì”

– “Lưỡng Hao Cự Vũ Hóa Quyền
Chiếu sai trấn thủ giặc phiên bên ngoài”

– “Song Hao Tỵ Hợi nhi ngộ Sát Hình
Giáp Canh dương nữ thủ cách yểu bần”

(Người dương nữ mệnh đóng Hợi tuổi Giáp Canh mà gặp song Hao thủ Mệnh đứng với sát tinh, và Thiên Hình thì nghèo hoặc yểu)

– Hao ngộ Tham Lang tài sinh dâm tình ư tinh đế
(Tham Lang gặp Hao ở Mệnh thì dâm ngầm)

– Lưỡng Hao thiết kị ư Điền Tài
(Hai sao Hao không nên đóng vào các cung Tài, Điền)

– Tài Phúc nhi phùng Hao Kiếp cô bần
(cung Tài cung Phúc xuất hiện Hao, Kiếp thường cô đơn và nghèo)

– Thân cư Tài Bạch lai kiến song Hao, Lộc Quyền, Kiếp Hóa tất thành thương nghiệp
(Thân ở Tài Bạch có song Hao Lộc Quyền và Kiếp Hóa buôn bán hoạnh phát nhưng cũng phải đề phòng hoạnh phá)

Tiểu Hao, Đại Hao


Ý nghĩa
Tiểu nghĩa là nhỏ, đại có nghĩa là lớn, hơn. Hao có nghĩa là tiêu tan, hao tán

Biểu tượng
Tượng ở thân thể là cái mũi, nên nếu cư Mệnh thì mũi hơi hếch (VVT)
Tả Hữu Song Hao: vai cao vai thấp (VVT)
Thiên Tướng Song Hao: mặt nhỏ choắt (VVT)
Song Hao tại Mệnh: lùn, đẹt vì ốm yếu hoặc nhỏ con, dễ bị trục trặc đau yếu về bệnh tiêu hóa. Có quan điểm cho rằng đặc tính này chỉ có khi Hao hãm địa (như VVT), và điều này có thể đúng

Ngũ Hành

Toàn bộ các tác giả đều cho là Song Hao hành Hỏa, chỉ có VVT cho là hành Thủy
Đặc điểm về vị trí

Đại Hao

Thuộc tam hợp Lực Sĩ, Tấu Thư, Đại Hao, cụ thể:
Dương Nam Âm Nữ:
Lực Kình – Tấu Thư, Đường Phù – Đại Hao (Tiểu Hao, LNVT xung)
Âm Nam Dương Nữ:
Lực Sĩ, Đà La – Tấu Thư – Đại Hao, LNVT (Tiểu Hao xung)
Dương Nam Âm Nữ Mệnh có Đại Hao thì Quan Lộc luôn có bộ Kình Lực đồng cung

Tiểu Hao

Thuộc tam hợp Tiểu Hao – Hỉ Thần – Quan Phủ
Dương Nam Âm Nữ
Tiểu Hao, LNVT (Đại Hao xung) – Hỉ Thần – Quan Phủ, Đà La
Âm Nam, Dương Nữ
Tiểu Hao (Đại Hao, LNVT xung) – Hỉ Thần, Đường Phù – Quan Phủ, Kình Dương

Đắc hãm

Nhiều người cho rằng Song Hao đắc địa tại Dần Thân, Mão Dậu nghĩa là cho các tuổi Bính, Mậu, Nhâm (Hao Dần Thân), Đinh, Kỷ, Quí (Hao Mão Dậu) nhưng VVT thì cho rằng miếu tại Mão Dậu, vượng tại Tí Ngọ (tuổi Ất, Tân) và Quản Xuân Thịnh cho rằng đắc địa tại Dần Thân, Mão Dậu, Tí Ngọ. Nguyễn Mạnh Bảo có câu phú về đắc hãm như sau:
Song (Song Hao) Mão Dậu, Dần Thân mới phải,

Tí Ngọ cùng Tỵ Hợi thì không (B161)
Theo kinh nghiệm thì Song Hao Mão Dậu là vị trí tốt nhất của Song Hao

Ý nghĩa

Đây là bộ sao hao bại tinh, chủ sự hao tán, tiêu tan, gây ra sự ly tán, xa cách, ly hương, hoang hủy, hao hụt tài lộc. Tiểu hao thì ít hao hơn Đại Hao

Đặc tính về vị trí trong sự phối hợp với các sao an theo Can

Song Hao luôn luôn xung chiếu với nhau và không bao giờ an tại Tứ Mộ (Thìn Tuất Sửu Mùi)

Tiếu Hao và Đại Hao luôn luôn có hung tinh là Kình Dương hoặc Đà La tam hợp chiếu, và luôn luôn có LNVT đồng cung với Tiểu Hao hoặc Đại Hao nghĩa là Hao thủ luôn luôn có LNVT đồng cung hay xung chiếu. Đây là điểm nổi bật cần chú ý
Hao đồng cung với Lưu Niên Văn Tinh thì tam hợp với Đà La (bộ Hao LNVT đồng cung, Đà La tam hợp), trong khi Hao khi không đồng cung với LNVT thì tam hợp với Kình Dương và Đường Phù (bộ Hao Kình Đường Phù tam hợp, LNVT xung chiếu)

Quan sát sự bố trí các sao theo Thiên Can, chúng ta thấy rằng nhìn chung thì Hao đồng cung với LNVT thì ít có khả năng gặp các sao tốt (như Khôi Việt, Quan Phúc) thủ chiếu hơn là Hao có LNVT xung chiếu. Hao chỉ an tại Tứ Sinh (Dần Thân Tỵ Hợi) hoặc Tứ Chính (Tí Ngọ Mão Dậu) và khi đóng tại Tứ Chính thì đẹp hơn tại Tứ Sinh. Tại Tứ Chính, Hao đi với Kình Đà đắc địa (ngoại trừ Kình cư Sửu luôn luôn bị Triệt). Tại Tứ Sinh thì Hao đi với Kình Đà hãm địa (ngoại trừ tuổi Đinh có Đà cư Thìn bị Triệt và Canh có Đà cư Mùi bị Triệt)

Khi đóng tại Tứ Chính thì Hao không đồng cung với LNVT đẹp hơn Hao đồng cung với LNVT. Hao đồng cung với LNVT chỉ gặp một sao trong bộ Khôi, Việt, Quan, Phúc thủ hoặc chiếu mà thội trong khi đó Hao không đồng cung với LNVT thì luôn luôn (ngoại trừ tuổi Kỷ) gặp bộ Khôi Việt và có thể có Quan, Phúc, Thiên Trù

Cụ thể Hao tại Tí Ngọ Mão Dậu như sau:

Hao Khôi đồng cung tại Tí (tuổi Ất) có Thiên Quan – Kình đắc và Thiên Phúc – Thiên Việt – Đường Phù tam hợp nghĩa là có đủ bộ Khôi Việt Quan Phúc thêm Kình đắc

Hao Khôi Thiên Trù đồng cung tại Ngọ (tuổi Tân) có Kình đắc, Việt – Đường Phù tam hợp chiếu nghĩa là có bộ Khôi Việt sáng sủa, Thiên Trù Kình đắc Đường Phù

Hao tại Mão tuổi Đinh có Kình đắc, Khôi – Thiên Phúc – Đường Phù tam hợp, Việt xung nên có đủ bộ Khôi Việt, Thiên Phúc, Kình đắc chiếu trong khi tuổi Kỷ chỉ có Kình đắc tam hợp

Hao tại Dậu (tuổi Quí) có Kình đắc gặp Triệt, Việt – Thiên Phúc – Đường Phù tam hợp, Khôi xung chiếu nghĩa là có bộ Khôi Việt Thiên Phúc chiếu

Song Hao khi đóng ở Dần Thân Tỵ Hợi thì không có Khôi, Việt, Quan, Phúc ngoại trừ:

Hao (không đồng cung với LNVT) cư Hợi và Hao LNVT cư Tỵ gặp hai sao Thiên Quan, Thiên Việt hoặc Thiên Khôi Thiên Phúc
Hao LNVT đồng cung cư Thân có Thiên Phúc
Hao LNVT đồng cung cư Dần bị Triệt (tuổi Nhâm) gặp Quan Phúc tam hợp
Song Hao với Thiên Mã
Song Hao tại Dần Thân (nghĩa là tuổi Bính, Mậu, Nhâm) thì mới có và luôn luôn có bộ Thiên Mã Song Hao, còn ở các vị trí khác hoặc tuổi khác thì không có bộ Thiên Mã Song Hao
Hao bị Triệt
Tuổi Ất Hao LNVT cư Ngọ bị Triệt, tuổi Đinh Hao cư Mão bị Triệt, tuổi Kỷ Hao LNVT bị Triệt và tuổi Nhâm Hao LNVT cư Dần bị Triệt

Nói chung khi coi sao an theo can thì cần chú ý đến các sao an theo Can (như Triệt, Lộc Tồn, vòng Lộc Tồn, Thiên Trù, Khôi Việt, Quan Phúc, Kình, Đà, Lưu Hà… ) xem phối hợp như thế nào &am p;am p;nb sp;

Hao với Lưu Niên Văn Tinh

LNVT thì đồng cung với Đại Hao hay Tiểu Hao. Dương Nam Âm Nữ thì Tiểu Hao, LNVT đồng cung, Âm Nam Dương Nữ thì Đại Hao, LNVT đồng cung

Lưu Niên Văn Tinh

Hành Hỏa

Là Văn Tinh, chủ khoa giáp, học vấn (VVT)
Lợi ích cho việc học hành, thi cử, khoa giáp, cầu công danh (TTL), do đó gia tăng ảnh hưởng của các văn tinh như Hóa Khoa, Xương Khúc (TLương)
Thông minh, ưa chuộng bằng sắc (TTL)
Thủ Mệnh thì là người có học vấn (VTT)
Hạn gặp thì cầu công danh, thi cử có sự đắc ý (VVT)
Theo Thiên Lương thì LNVT được an vị theo hàng Can tuổi là thiên lộc được hưởng trong tư thế khó nhọc (Can tuổi sinh xuất cho cung Lộc Tồn đóng), để an ủi và bù đắp cho các tuổi không được hưởng Lộc Tồn, và chỉ dành cho các tuổi:

Bính Mậu Thân Tí Thìn
Nhâm Dần Ngọ Tuất
Đinh Kỷ Tỵ Dậu Sửu
Quí Hợi Mão Mùi

Riêng hai tuổi Kỷ và Nhâm thì luôn luôn bị Triệt cắt xén sự phồn vinh của Văn Tinh nhưng bù lại được Thiên Quan và Thiên Phúc Quí Nhân tam hợp để an ủi

Quan niệm của Thiên Lương thực chất cho rằng LNVT chỉ hưởng được khi nằm trong tam hợp Thái Tuế. Chú ý rằng tại các vị trí này thì Hao đắc địa. Thực chất ra ảnh hưởng tài lộc là do Hao quyết định chứ không phải là do LNVT

Luận giải Song Hao

Đây là bộ sao hao bại tinh, chủ sự hao tán, tiêu tan, gây ra sự ly tán, xa cách, hoang hủy, hao hụt tài lộc. Tiểu hao thì ít hao hơn Đại Hao. Chính vì nghĩa hao tán mà Song Hao cũng chỉ sự thay đổi (hao tán là quá trình thay đổi). Thủ Mệnh thì hay thay đổi chí hướng, lập trường, sở thích nghĩa là không bền chí, không quả quyết, đam mê trong một giai đoạn, dễ thay đổi nghề nghiệp, tiền tài bị hao tán do tính tình ăn xài phung phí, rộng rãi, không tiếc tiền. Tại Tài thì hao tán tiền tài do ăn xài phung phí, gặp dịp phải tiêu xài luôn, khó mà cầm của hoặc để dành, từ đó không thể giàu đươc. Tại Điền thì hay thay đổi chỗ ở, điền sản mua vào rồi lại bán ra, bị hao tán tài sản, nhất là gặp sát tinh như Không Kiếp hãm địa thì dễ bị phá sản, không có điền sản. Ở Phúc thì làm hao tổn phúc đức, do đó họ hàng dễ ly tán, tha hương lập nghiệp hoặc bần hàn. Ở Nô thì hao tán bạn bè nghĩa là bạn bè dễ tụ dễ tan, dễ bị hao hụt tiền tài do bạn bè người giúp việc ăn chặn. Ở Quan thì hao tán nghề nghiệp nghĩa là hay thay đổi nghề nghiệp, quan trường không bền vững, không ổn định, hoặc trong nghề nghiệp phải hay thay đổi đi lại luôn, làm việc có tính chất lưu động. Ở Di thì thường phải thay đổi chỗ ở nhiều lần, ra ngoài bị hao hụt, tốn tiền, dễ ly hương lập nghiệp. Ỏ Tử thì hao hụt con cái, giảm số con, hao tiền vì con do con ăn chơi phóng đãng, con hay bệnh tật. Ỏ Phối thì hao tán phu thê, nghĩa là dễ thay đổi bồ bịch (nhất là gặp các sao về tình duyên như Hồng Đào), dễ đổi vợ đổi chồng nếu cung Phối xấu. Ở Tật thì làm hao tán nhiều bệnh tật tai họa, rất thích hợp nhất, ít bệnh, có bệnh thì mau hết, nhất là Đại Hao tại Tật. Song Hao là hao bại tinh nên hầu như có tác dụng tăng xấu, giảm tốt như đi với tài tinh (Hóa Lộc, Vũ Phủ, Lưu Lộc Tồn) thì hao tài, đi với quyền tinh (như Hóa Quyền) thì làm hao tán quyền hành, giảm thiểu uy quyền, đi với văn tinh thì làm giảm khoa bảng, đi với hao tinh (như Phá Quân) thì tăng thêm sự hao tán, đi với phúc tinh thì giảm phúc, đi với hung sát tinh thì tăng thêm tính hung hãn chủ sự hao tài tốn của vì bệnh tật, tai họa, hình thương, bị cướp giật hoặc cô đơn, bần hàn, nghèo… Trừ khi đắc địa thì giảm thiểu tác động xấu xa của nó, tuy vẫn hao tán nhưng cũng mang kết quả khá tốt, đặc biệt về tài lộc thì có vào có ra chứ không túng thiếu, nếu miếu địa tại Mão Dậu thì rất tốt, tại vị trí này thì thủ tại Quan Lộc tốt hơn tại Mệnh Thân rất nhiều. Song Hao chỉ đẹp và đắc dụng khi đồng cung với Cự Môn tại Tý Ngọ và đồng cung với Cự Cơ tại Mão Dậu. Song Hao hãm địa rất kỵ ở cung Tài, Điền, Phúc vì bản chất của nó là hao tán, đóng ở đâu thì giảm cái tốt ở cung đó. Một số người cho rằng Song Hao có khả năng làm giảm tác họa của Thiên Không và Tuần Triệt thì làm nghịch đảo nghĩa của Đại Tiểu Hao, ví dụ Đại Hao gặp Tuần Triệt thì vào nhiều hơn ra

Song Hao thủ Mệnh

Hay thay đổi chí hướng, lập trường, sở thích nghĩa là không bền chí, không quả quyết, chóng chán, dễ thay đổi nghề nghiệp. Đặc điểm thay dổi này sẽ mạnh mẽ khi đi với các sao chủ sự thay đổi khác như Mã, Đồng, Lương, Nhật Nguyệt
Ăn xài phung phí, rộng rãi, không tiếc tiền, không giữ được tiền nên tiền tài bị hao tán, dễ lâm vào cảnh túng thiếu khi hãm địa hoặc gặp thêm hung sát tinh, Hóa Kỵ hay Phá Quân, nếu đắc địa thì tuy ăn xài rộng rãi nhưng hết tiền thì lại có
Không biết lo, thích hưởng thụ

Thích ăn ngon, mặc đẹp
Ăn chơi, có nhiều đam mê như đam mê cờ bạc rượu chè chơi bời, hoặc bị ghiền (rượu, thuốc..) hoặc say mê một thú vui nào đó như đánh cờ nhưng đam mê chỉ trong một giai đoạn rồi chuyển qua một đam mê khác. Khi đi với đào hoa tinh hoặc dâm tinh (như Đào, Hồng, Liêm Trinh, Đồng Lương hãm địa, Tham Lang) thì đam mê về tình ái, hay đổi bồ bịch, tình cảm, yêu say đắm nhưng chóng chán, đa dâm, rất hao tài trên vấn đề tình cảm, rất rộng rãi trong việc chi xài cho bồ bịch, người yêu. Khi hãm địa thì sự đam mê gây ra nhiều hao tổn về tiền tài hơn là khi đắc địa, và thường đam mê những gì có hại như cờ bạc

Không thích gò bó, tính tinh phóng khoáng, không chấp nhặt câu nệ tiểu tiết, từ đó mang tính chất rộng lượng, bao dung, nhất là đi với các phúc thiện tinh như Quan, Phúc… Đắc địa thì ý nghĩa này nổi bật hơn

Thích xa nhà, thích đi du lịch đó đây
Có số ly hương. Phải sớm ly tổ, lập nghiệp ở phương xa, và hay thay đổi chỗ ở
Hao đắc địa thì là người thông minh, tuy ham chơi nhưng có lúc rất ham học, muốn trông xa biết rộng (Theo VVT thì nếu gặp cát tinh thì có sự hóa giải cho cách ly hương)

Lâm Mệnh, Quan tại Mão Dậu thì là văn tinh, rất thông minh lanh lợi, có tài tháo vát, lập nên cơ nghiệp, tuy ham chơi nhưng cũng có lúc ham học, muốn trông xa biết rộng, ham học hỏi, tuy ăn chơi và thích hưởng thụ nhưng là người có tiền không túng thiếu, được hưởng giàu sang. Song Hao Mão Dậu gọi là cách chúng thủy triều đông, là tất cả các giòng nước đều chảy về phương Đông Theo VVT thì người mạnh Kim Mệnh tại Dậu và người mạng Thủy Mệnh tại Mão là hợp cách song Hao nhất. Cư Quan Lộc thì đắc cách hơn Mệnh Thân bội phần (VVT). Theo VVT, Mệnh Thân Quan Tài VCD tại Mão có Song Hao mà tại Dậu có Triệt án ngữ thì là thượng cách vì Triệt đáo Kim cung sẽ khắc cái khối Kim sinh ra Thủy thành ra dòng nước Song Hao chảy mãi mãi. Theo TTL, ĐL thì Hao đắc địa hợp với tuổi Dần Thân. Người tuổi Dần Thân có Hao đắc địa thì là người lông bông, chơi bời thích ngao du đây đó nhưng sau hiển đạt, làm nên phú quí và hưởng giàu sang trọn đời

Các bộ sao phối hợp

Song Hao là hao tinh, chỉ đồng cung với Cự Cơ Mão Dậu và Cự Môn Tí Ngọ là tốt đẹp nhất, chủ sự giàu có, hoặc đóng tại cung Tật thì bệnh tật mau khỏi, còn kỳ dư kết hợp với bất cứ sao nào cũng bất lợi. Đi với Phá Quân, Hao gia tăng tính chất hao tán của sao này

Song Hao với phụ tinh

Song Hao Mão Dậu: chỉ cách người kinh doanh buôn bán, theo Đắc Lộc thì trong trường hợp này không có hao, theo VVT thì là cách phát tài, người Mệnh Thủy Mệnh tại Mão và mạng Kim Mệnh tại Dậu là hợp cách Song Hao. Một số người cho rằng Mệnh Đại Hao Mão Dậu thì ra nhiều hơn vào nên rất phá tán, còn Mệnh Tiểu Hao Mão Dậu thì vào nhiều hơn ra. Xét cho cùng thì Song Hao Mão Dậu là cách tiền vào tiền ra, có tiền nhưng không giữ được, nhưng hết rồi lại có:

Song Hao thuộc Thủy đại hà,
Mão Dậu thủ Mệnh chính là miếu cung
Cách là chúng thủy triều Đông,
Phát tài phát lộc vào không bền bờ (AB340)

Theo VVT thì Mão Dậu có Song Hao tọa thủ, cung Mão VCD, cung Dậu có Triệt, nếu Mệnh,Thân, Quan, Tài ở Mão là thượng cách vì Triệt đáo Kim cung sẽ khắc khối Kim sinh ra thành Thủy để cho dòng nước Song Hao chảy mãi mãi bất tuyệt

Song Hao gặp Mã Riêu thì tình như đáy giếng, hoang tàn, rong chơi phá tán tổ nghiệp (VVT)

Hao cư Lộc vị vô duyên,
Tham cư vượng địa chuột miền Đông Sơn (B181)

Song Hao Hỏa, Linh: bị ghiền, ví dụ ghiền á phiện (TTL)
Song Hao Đào Hồng: tốn tiền vì nhân tình, vì gái, ở cung Tài càng rõ (NPL)

Hao Kỵ : vất vả, túng thiếu (NPL, P). Mệnh có Đại Hao gặp Hóa Kỵ đồng cung thì vất vả kiếm ăn, khổ cực, nhưng theo QXT thì đây là trường hợp Thiên Cơ Hóa Kỵ hội họp:

Lao đao một tối sớm ba, Đại Hao Hóa Kỵ trùng gia Mệnh vì (5)
Lao đao tối một sớm ba, Đại Hao Hóa Kỵ trùng gia Mệnh vì (B35)
Lao đao sớm tối bơ vơ, Mệnh cung Cơ, Kỵ hẳn ra nhị vì (QXT)

Song Hao, Hóa Kỵ, Mộc Dục: phải mổ (HC)
Hao Tuyệt đồng cung: xảo quyệt, khôn ngoan nhưng gian trá, nếu Mệnh VCD thì càng giả trá, keo kiệt và tham lận, có nhiều tham vọng trong đời (TTL). Có người cho rằng Song Hao Tuyệt đồng cung thì phá sản

Song Hao gặp Sát tinh: hay mắc tai nạn về dao súng (TTL)
Hao Kiếp: cô đơn, bần hàn, Mệnh có quí tinh thì làm nên nhưng không bền
Song Hao, Hình, Kiếp: hay mất trộm hoặc bị thương
Song Hao ngộ Hình hay Kiếp, Sát: hạn gặp thì hao tài, ốm đau (ĐL)

Đàn bà tuổi Giáp và Canh, Mệnh an tại Tỵ Hợi có Song Hao gặp sát tinh (như Kình Đà Không Kiếp) và Thiên Hình hội họp thì nếu không chết sớm thì cuộc đời bần khổ. Hao luôn luôn gặp Kình hoặc Đà chiếu

Song Hao Tỵ Hợi nhi ngộ Sát Hình Giáp Canh Dương Nữ thứ cách bần yểu (1)

Kiếp Không, Hao, Quyền hội họp thì không được thượng cấp sử dụng vì bị người gièm pha nói xấu:

Kiếp, Không, Hao, lại gặp Quyền,
Nghe rèm liên lụy, kẻ trên chẳng dùng (QXT)
Quyền Hao Không Kiếp chớ màng,
Kẻ trên biếm loại khỏi đàng công danh

Song Hao với chính tinh

Cự, Cơ ở Tí Ngọ Mão Dậu gặp Song Hao thì có quyền uy rất lớn. Cự Cơ Mão Dậu gặp Song Hao là cách phú hữu lâu dài. VVT cho rằng Thiên Cơ là đại lâm mộc, Thủy của Cự Môn không đủ nuôi dưỡng được, có Song Hao thì như giòng nước chảy mãi (Chú ý với cách an sao thì chỉ có tuổi Đinh, Kỷ và Quí mới có Song Hao Mão Dậu thành ra Cự Cơ Mão Dậu đã gặp Song Hao thì không có chuyện gặp Hóa Lộc mà nói như lời bàn của VVT về cách Cự Cơ gặp Song Hao thêm Hóa Lộc). Cự hay Cơ Tí Ngọ gặp Song Hao đồng cung cũng là cách phú, ví như đá có ngọc được nước chảy lộ ngọc ra (nếu cho Song Hao hành Thủy) hoặc lửa nung đá khiến ngọc lộ ra (nếu cho Song Hao hành Hỏa)

Cự Cơ chính hướng (ở Tứ Chính là Tí Ngọ Mão Dậu) hạnh ngộ Song Hao, uy quyền quán thế (22, TTL)

Mão Dậu Cơ Cự rất hay,
Công danh vinh hiển lại tay hoang tàng (HC)
Gặp Song Hao là làng quán thế,
Tuổi Ất Tân Bính Kỷ thêm giàu (HC)
Nữ lưu cách ấy đẹp sao,
Vượng phu ích tử càng màu càng xinh (HC 74)

Song Hao tại Mão Dậu thì như các dòng nước chảy về phương Ðông, rất sợ gặp Hóa Lộc đồng cung và rất thích gặp Cự Cơ đồng cung. Tuổi Đinh, Kỷ, Quí mới có Song Hao Mão Dậu. Tuổi Đinh thì chỉ có Thái Âm cư Mão Dậu mới có Hao và Hóa Lộc đồng cung và đây là trường hợp duy nhất có được:

Song Hao (hành Thủy) Mão Dậu chúng thủy triều đông (các dòng nước chảy về phương Ðông) tối hiềm Hóa Lộc (hành Thổ khắc Thủy), ái ngộ Cự Cơ (mừng gặp Cự Cơ)

Song Hao Mão Dậu gặp Hóa Lộc đồng cung: đây là trường hợp Thái Âm đồng cung với Hao Hóa Lộc: tán tài, hao tán tiền bạc (P)

Hao Tham đồng cung hay xung chiếu: TTL cho rằng Mệnh Hao thủ gặp Tham Lang đồng cung hay xung chiếu thì hiếu sắc, dâm dật nhưng kín đáo, ví như chôn dấu dâm tình ở đáy giếng. TVT giải rằng Song Hao tọa thủ gặp Tham Lang đồng cung thì tham tiền hiếu sắc, giữ tiền bo bo và dâm dật nhưng che đậy kín đáo, còn Đắc Lộc thì lại cho rằng có của mà kín đáo, còn VVT thì cho rằng bủn xỉn không dám ăn xài. Lời giải của TTL hợp lý nhất:

Hao ngộ Tham Lang, dâm tình thủy để (TTL)
Hao ngộ Tham Lang tài sinh, dâm tình ư tỉnh để (2)
Song Hao, Tham hội đa dâm, Thiên Đồng ngộ Quí mười phần thanh tao
Tham Lang ngộ Hao một nhà, Cầm vàng nhịn đói lệ hòa miếng ăn (AB340)

Tử Vi tại cung Ngọ thì kỵ gặp Đại Hao, Tiểu Hao và sát tinh (như Không Kiếp, Kình Đà, Hình Kỵ) và rất tốt khi gặp Khôi Khoa thì có tài phò tá nguyên thủ, kinh bang tế thế

Đế tọa Ly cung (Tử Vi tại cung Ngọ) kỵ phùng Hao, sát (sát tinh), hạnh ngộ Khôi Khoa (mừng gặp Khôi Khoa) hữu tài phụ chính (có tài phò tá nguyên thủ, kinh bang tế thế) (9)

Thiên Lương tại cung Tỵ gặp Song Hao và sát tinh thì đề phòng tai nạn về đao thương súng đạn. Theo TVT nếu có Tuần Triệt thì giải được và điều này cũng hợp lý. TVT cho là Kiếp Sát có lẽ không đúng. Chú ý tuổi Giáp và Canh mới có Lương tại Tỵ Hợi gặp Song Hao. Tuối Giáp Lương tại Tỵ gặp Song Hao, có Đà La hãm, Khôi, Hóa Kỵ, Thiên Phúc Lưu Hà chiếu và tuổi Canh có Khoa Lộc Kỵ Thiên Quan Kình hãm chiếu. Sát tinh xấu có thể gặp thêm là Không Kiếp hãm hoặc Hỏa hãm. Tuổi Giáp có thể đúng nhưng tuổi Canh thì cần xét lại. Một vấn dề đặt ra là tại sao chỉ đề cập đến cung Tỵ mà thôi? Phải chăng vì tại cung Tỵ thì Lương Mộc sinh cung Hỏa và sinh cho Hao hành Hỏa trong khi tại Hợi thì cung Thủy sinh cho Lương Mộc?

Lương phùng Hao (Song Hao) sát (sát tinh) tại Tỵ cung, đao nghiệp hình thương (13, TTL)

Song Hao Phá Quân: túng thiếu

Mệnh có Phá Quân hay Thất Sát rất sợ gặp Hỏa tinh, Hao, Việt, Hình hội họp, về già khó tránh được tai nạn khủng khiếp
Phá, Sát (Thất Sát) khủng phùng (sợ gặp) Hỏa (Hỏa Tinh), Hao, mạc ngộ Việt Hình lão hạn qui thân họa nghiệp lai (25, TTL)

Song Hao gặp Lộc, Vũ hay Phủ: hao tài (ĐL)
Song Hao Tỵ Hợi gặp Cự Môn đồng cung thêm Sát, Hình: đàn bà thì bần yểu (P)

Nữ Lương thủ Mệnh phúc dầy,
Hao, Hình, Kiếp, Sát một bầy tai ương (AB)

Mệnh Không Thân Kiếp nếu VCD gặp Song Hao thì học ít nhưng hiểu nhiều, về sau sẽ hiển đạt, nếu gặp Thiên Đồng, Thiên Lương, Phá Quân thì chết yểu và không hưởng được sự giàu sang phúc thọ:

Mệnh Không Thân Kiếp lai hội Song Hao ư nhân Mệnh VCD thiểu học đa thành, mạc ngộ Phúc (Thiên Đồng) Ấm (Thiên Lương) Hao Tinh (Phá Quân) Thân Mệnh niên thọ nan cầu vượng hưởng (18)

Song Hao tại các cung

Phúc
Dễ xa cách họ hàng, người thân
Giảm thọ, nên sớm xa gia đình, trong họ có nhiều người nghèo túng phải đi biệt xứ (TTL)
Cung Phúc Đức hay Tài Bạch có Hao gặp Kiếp thì cô độc và nghèo hèn
Tài Phúc nhi phùng Hao Kiếp đơn ảnh cô bần (9)

Điền
Tối kỵ cư Điền Tài tán nhiều tụ ít khó giàu có
Điền hay Tài có Song Hao thì không giàu được vì tiền tài hao tán, không giữ được vào ít tiêu nhiều
Lưỡng Hao chiếu thủ Điền Tài, tán nhiều tụ ít mấy ai nên giàu (7)
Lưỡng Hao chiếu vào Điền Tài, Tán nhiều tụ ít mấy ai nên giầu
Lưỡng Hao thiết kị ư Tài cung (7, B64)
Lưỡng Hao nên lánh Tài phương,

Những loài Tứ Sát nên tàng vượng cung (Cung Tài không nên có Song Hao, Tứ Sát nên ở nơi miếu vượng thì mới không phá hoại) (B116)
Đại Hao lâm vào Phúc, Tài,
Tán nhiều tụ ít mấy ai nên giầu (QXT)
(QXT ghi mệnh quí cách, song Hao đắc địa tại Dần Thân Mão Dậu Tí Ngọ thì vẫn giàu sang nhưng hoạch phát hoạch phá)
Song Hao Không Kiếp: vô điền sản (ĐL)
Điền sợ Phá Quân, Hao thủ,
Ngộ Tử (Tử Vi), Lương trừ lũ hung tinh (QXT)
Tài hay Quan Lộc có Song Hao và Hóa Kỵ hội họp thì phú quí không bền vững
Mấy người phú quí nan toàn,
Lưỡng Hao, Hóa Kỵ Tài Quan lâm vào
Mấy người phú quí nan toàn,
Song Hao Hóa Kỵ chiếu miền Tài, Quan (B168)

Quan Lộc

Hao, Quyền: người dưới khinh ghét, công danh kém hèn (ĐL)
Quan Lộc có Phá gặp Kình Dương, Hao, Linh thì ly tổ, bôn ba xứ người đi ăn xin. TVT ghi Phá hãm địa cũng hợp lý
Phá (hãm địa) Hao Dương (Kình Dương) Linh, Quan Lộc (cư cung Quan) vi đạo xứ khất cầu (22)
Mệnh hay Quan có Song Hao, Cự Môn, Vũ Khúc, Hóa Quyền: làm quan trấn thủ biên cương (P)
Mệnh hay Quan gặp Lưỡng Hao Cự, Vũ Hóa Quyền thì trấn thủ ở phương xa. Tuổi Giáp Canh Vũ Phá Tỵ Hợi, tuổi Đinh Cự Cơ Mão Dậu, tuổi Kỷ Vũ Sát Mão Dậu, tuổi Tân Cự Môn Tí Ngọ và tuổi Nhâm Vũ Tướng Dần Thân thì có Song Hao gặp Hóa Quyền
Lưỡng Hao Cự Vũ Hóa Quyền, chiếu sai trấn thủ môt, phương bên ngoài (5)


Khó thuê mướn người làm, nếu có người giúp việc cũng là hạng gian xảo, nay đến mai đi, bạn bè là phường ăn chơi, hay lui tới bòn của (TTL)
Song Hao, Quan Phù hay Quan Phủ: bị trộm cắp làm hao tán, thêm Sát Phá Tham Hình: bị cướp (ĐL)

Thiên Di
Hay phải xa nhà
Ra ngoài tán tài (ĐVL)

Tật Ách
Bộ phận tiêu hóa không được lành mạnh (TTL)
Tật Ách có Phá Quân, Thất Sát gặp Song Hao, Mộc Dục, Hóa Kỵ thì bị ung nhọt phải mổ xẻ
Cung Tật hạnh phùng Phá Sát (Thất Sát) nhi ngộ Song Hao, Mộc (Mộc Dục) Kỵ (Hóa Kỵ) sang độc ung thư (30)

Cung Tài
Tối kỵ gặp Song Hao, tán tài, tụ ít khó giàu có, nghèo
Hao Phá Quân hay Hao Tuyệt: phá sản
Song Hao, Hỏa Linh: mắc nghiện, nếu không cũng say mê cờ bạc phá tán rất nhiều tiền của (TTL)
Song Hao, Đào, Hồng: tốn tiền vì chuyện trai gái. Thường hay bị bồ bịch nhân tình bòn của, lợi dụng để kiếm tiền (TTL)
Song Hao, Lộc, Quyền, Kiếp, Hỏa Tinh tại Tài mà Thân cư Tài thì buôn bán kinh doanh thành công, gặp thêm Phục Binh, Kình Dương thì đề phòng hỏa hoạn (P)
Cung Phúc Đức hay Tài Bạch có Hao gặp Kiếp thì cô độc và nghèo hèn
Tài Phúc nhi phùng Hao Kiếp đơn ảnh cô bần (9)
Thân cư Tài gặp Song Hao Lộc Quyền hội họp thì buôn bán mà trở nên giàu có nhưng nếu bị Kình Phục xâm phạm thì phải đề phòng hỏa hoạn không nên buôn bán hoa quả hay thóc gạo
Thân cư Tài Bạch lai kiến Song Hao Lộc Quyền Kiếp Hỏa (Hỏa Tinh) tất thành thương nghiệp, kỵ mãi miên đơn ngũ cốc hỏa hoạn tu phòng nhược phùng Binh (Phục Binh) Nhận (Kình Dương) gia lâm (10)

Tử Tức
Sinh nhiều nuôi ít (TTL)
Con chơi bời phá của và không ở gần cha mẹ lâu được (TTL)

Phối
Cưới xin rất dễ dàng, nếu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa thì trai lấy vợ hoang tàn, gái lấy chồng phá của , cờ bạc, ăn chơi (TTL)

Huynh Đệ
Giảm số lượng anh chị em hai người. Trong nhà thiếu hòa khí. Anh chị em thường xa cách nhau, lại có người chơi bời phá tán (TTL)

Đại Tiểu Hạn
Hãm địa thì hao tài tốn của (vì tang khó, bệnh tật, mất trộm…)
Đắc địa thì hoạch tài (ĐL)
Có thay đổi (như đổi nghề nghiệp, chỗ làm, chỗ ở, xuất ngoại…)
Nếu đang ốm đau thì mau hết bệnh
Vận gặp Tuế Đà Kỵ Sát Hao thì phải đề phòng sóng to gió lớn
Tuế Đà Kỵ Sát cùng Hao,
Vận này phải tránh ba đào cuồng phong (B110)

TVT cho rằng tuổi Ất Tân hạn gặp Hao, Kiếp Sát, Đào Hồng thì phải đề phòng người làm phản, nếu gặp Khoa hay Thiên Phủ thì không sao:

Hao Sát Hồng Đào, Ất Tân hạn đáo, đa phùng phản phúc, Khoa Phủ hạnh cầu (6)
Song Hao, Thiên Thương: hạn gặp thì bị nạn đói nguy (ĐL)
Sao Đại Hao Thiên thương hãm hạn,
Ác sát thêm, đói khó ai qua (Hạn gặp thì đói khó) (B159)

Vận gặp Cơ Lương, Xương Khúc, Tam Hóa Phụ Bật Song Hao thì vua Hán vào đất Tần diệt Hạng Võ của nước Sở:
Vận hội Cơ Lương, Xương Khúc, Tam Hóa Phụ Bật Song Hao Hán Đế nhập Tần phá Sở </
Mệnh Cự Nhật tại Dần Thân, hạn gặp Sát (Thái Vân Trình cho là Kiếp Sát) Hình Kiếp Kỵ thì cần đề phòng bệnh về tim phổi, gặp thêm Thiên Mã thì bị tật về chân tay, què tay cụt chân, nhưng gặp Song Hao thì có thể giải cứu được:
Cự Nhật Mệnh viên (tại Dần Thân) hạn đáo Sát Hình Kiếp Kỵ tu phòng tâm phế (đề phòng bệnh về tim phổi), kiêm Thiên Mã hội hãm tật tứ chi (gặp thêm Thiên Mã thì bị tật về chân tay, què tay cụt chân), duy hạnh Song Hao khả giải (9)

Các câu phú cần kiểm lại:

Tây Thi cung Phu có Cự Cơ, Song Hao, Quyền Ấn, Ðào Hồng nên khuynh đảo triều đình nhà Ngô
Tây Nương Tử (Tây Thi) áp đảo Ngô triều (làm vua Ngô mất nước) do hữu Cự Cơ, Song Hao, Quyền Ấn, Ðào Hồng Phu cung (17)

Chú ý rằng Quốc Ấn và Lộc Tồn tam hợp chiếu với nhau, mà Hao và Lộc Tồn không thể hội họp được thành ra Song Hao gặp Quốc Ấn là điều không thể xảy ra được

Lưỡng Hao Cự Vũ Hóa Quyền,

Chiếu (chiếu chỉ nhà vua) sai trấn thủ một phương bên ngoài
(Song Hao Mão Dậu gặp Cự Môn hay Vũ Khúc có Hóa Quyền tại Mệnh Quan thì được phong trấn thủ ở phương xa ) (B37)

Tiểu hạn Cự, Vũ, Hóa Quyền,
Chiếu hoa trấn thủ một bên phương ngoài (QXT)

Theo Nguyễn Mạnh Bảo thì hạn gặp cho cắn phải hao tài tốn của vì Tham Lang ngộ Đại Tiểu Hao, nhưng theo Quản Xuân Thịnh thì Đại Tiểu hạn có Song Hao gặp Tham Lang xung chiếu thì phá tài tốn của

Chó cắn vì ngộ Tham Lang,
Tốn tiền tốn của bởi chàng Nhị Hao (B38)
Đại, tiểu, ngộ Tham Lang xung,
Phá tài, tốn của, ắt phùng nhị Hao (QXT)
Đại Hao tại Mệnh gặp Tử, Cơ: chết đói
Đặng Thông chết do bởi vì Mệnh Cơ, Tử hạn gặp Đại Hao. Cần xét lại câu này
Đặng Thông Cơ Tử vận phùng Đại Hao chi huống
Đại Hao Quan Phủ thì bị hình phạt roi vọt. Đại Hao gặp Quan Phủ thì như Lưu Nghi có họ với vua cũng bị hình phạt roi vọt. Thực chất Đại Hao và Quan Phủ không hội họp với nhau
Đại Hao lâm Quan Phủ Lưu Nghị tôn thất (thuộc giòng họ vua) chi du hồ (hu hồ) (3, B86)

Sao Đại Hao


Sao: ĐẠI HAO
Hành: Hỏa
Đ: Dần, Thân, Mão, Dậu
H: Tý, Ngọ

Hại tinh. lơ đễnh, chủ sự hao tán. Mão, Dậu nhị Hao : bất hao.
Hai sao Đại hao và Tiểu hao đều là sao Hỏa. Tượng trưng cho mất mát chia lìa, hao tán cho nên đóng ở cung nào cũng làm giảm cái tốt của cung đó.

1. Ý nghĩa của nhị hao và một số sao khác:
– Đại, Tiểu Hao, Cự, Cơ: rất giàu có, tiền bạc thừa thãi vô cùng
– Nhị Hao, Hỏa, Linh: bị nghiện
– Hao, Tuyệt đồng cung: xảo quyệt. Nếu Mệnh vô chính diệu thì càng giả trá và rất keo kiệt, tham lận.
– Hao, Tham: đồng cung hay xung chiếu: hiếu sắc, dâm dật nhưng rất kín đáo
– Hao, Kỵ: vất vả, túng thiếu
– Đào, Hồng, Đại Tiểu Hao: tốn tiền nhân tình

2. Ý nghĩa của nhị hao ở các cung:
Trừ phi đắc địa, bản chất của Nhị Hao là hao tán cho nên đóng ở cung nào cũng làm giảm cái tốt của cung đó. Đặc biệt Song Hao rất kỵ những cung Tài, Điền, Phúc. Về điểm này, Nhị Hao nghịch nghĩa với Đẩu Quân.
MỆNH
– có Đại hao : ly hương, lao đao, sánh kiệt.
– Đại hao Mão, Dậu, tuổi Dần : thân thế lông bông làm nên phú quí.
– Hao, Tham : có của mà kín đáo.
TÀI
– có Đại hao : tán tài, nghèo.

– có Đại hao, Quan phù hay Quan Phủ bị trộm cắp hao tán, thêm có Sát, Phá, Tham, Hình : bị cướp.
PHÚC
– có Hao, Kiếp : cô đơn, bần hàn ; nếu mệnh có quý tinh thì làm nên mà không bền.
QUAN
– có Hao, Quyền : người dưới khinh ghét, công danh kém hèn.
ĐIỀN
– có Nhị Hao, Không, Kiếp : vô điền sản.
HẠN
– gặp Đại hao hãm thì nguy. Vượng thì hoạnh phát.
– Đại hạn có Hao, Không, Kiếp và Suy, Phù Toái Tử, Kỵ (Hãm).
– Tiểu hạn có Hình, Phú, Quan phủ, Bệnh cùng hợp với Mộ, Hổ, Phục chết vì hình phạt tù tội, hỏa bốc phát ra ngoài.
– Đại hao ở Mệnh gặp Tử, Cơ : chết đói.
– Hao, Thương: bị nạn đói nguy.
– Hao ngộ Lộc, Hao ngộ Vũ, Hao ngộ Phủ, hao tài, trái lại Lộc,
– Vũ, Phủ ngộ Hao: hao nhiều,
– Hao ngộ Hình hay Kiếp, Sát : hao tán, ốm đau.
– Hao, Tuyệt : đại phá sản. Hao Phá : tán tài,
– Hao Tham ai oán vì tiền tài, thất vọng vì tình duyên.

%d bloggers like this: