Sao Thanh Long


THANH LONG
V: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
Quý tinh. chủ sự tiến phát

CUNG MỆNH
– có Thanh Long : mọi sự đều phát đạt.
–  Long, Liêm, Sát, Phá tam phương thủ chiếu : phú quý
– Thanh Long, Hóa Kỵ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi ở Mệnh hay Quan, Di, Tài: tiến phát lớn.
– Loan, Long, Hỷ : tai họa nhiều.
CUNG BÀO
– Long, Phủ, Tả, Hữu, Xương, Khúc : anh chị em có nhiều người khá giả và giúp đỡ mình.
CUNG QUAN
– Long, Mã giáp 2 bên : rất tốt hiển đạt, thịnh vượng.
CUNG GIẢI
– Long tam Hóa : vô tai nạn, rủi hóa may.
CUNG TÀI
– Long tam Hóa hay Long, Hỏa : làm ăn tiến phát.
CUNG ĐIỀN
– Long, Phủ, Lộc tồn hay Long, Sát , Lộc tồn : nhiều ruộng đất.
CUNG PHÚC
– Long, Hổ hai bên : mã phát.
– Long : có nước mạch chảy vào mả.
HẠN gặp Thanh Long :
– cơ hội tiến phát và tránh được hạn xấu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: