Mệnh Chủ, Thân Chủ


Trong Tử vi đẩu số tuy có đề cập tới Mệnh Chủ và Thân Chủ, nhưng không thấy bàn nhiều hoặc có bàn nhưng không thấy được vận dụng.

Trong thuật Đăng hạ có luận bàn nhiều về Mệnh Chủ và Thân Chủ:

–       Sự phân biệt Mệnh Chủ và Thân Chủ: Mệnh Chủ là tiên thiên. Thân Chủ là hậu thiên.

–       Mệnh Chủ lấy Cung Mệnh để sắp xếp. Thân Chủ lấy Niên chi để sắp xếp.

–       Cung Mệnh không có Chủ tinh, theo các sách của Tử vi đẩu số thì cho rằng lấy Sao của đối cung để luận. Theo thuật Đăng hạ thì lấy Sao của Mệnh Chủ để luận.

–       Nếu Mệnh Chủ và Thân Chủ ở chỗ tốt thì một đời vinh hoa, phú quý. Tọa thủ ở chỗ hãm địa thì tiền tài có thể nhiều nhưng tổn thọ hoặc tiền tài ít mà sống lâu. Vậy tọa thủ chổ tốt là như thế nào? Là không cùng sao Tứ Sát đồng cung, hoặc tọa thủ ở Trường Sinh, Đế Vượng.

–       Mệnh Chủ tọa ở cung Phu Thê, hoặc cung Quan Lộc là con người chuyên tâm làm việc, nhưng thường lãnh đạm với đối tượng hôn nhân.

–       Mệnh Chủ và Thân Chủ tọa ở Cung Mệnh hoặc cung Thiên Di thì một đời được quý nhân phù trợ, được cất nhắc, đề bạt đúng vị trí để phát huy sở trường của bản thân.

–       Mệnh Chủ và Thân Chủ tọa ở cung Nô Bộc, cung Tật Ách hoặc cung Phụ Mẫu thì khó có thể nói là cát lợi được.

–       Mệnh Chủ và Thân Chủ tọa ở cung Phúc Đức mà cung này không có Tứ Sát chủ về một đời thanh nhàn, hạnh phúc.

–       Mệnh Chủ và Thân Chủ tọa ở cung Quan Lộc, cung Tài Bạch chủ về cuộc đời giàu sang.

–       Cung Thiên Di có Cự Môn, Kình Dương, Liêm Trinh,…lại cùng Mệnh Chủ và Thân Chủ đồng cung là Mệnh của đồ tể, chạy bàn,…

–       Mệnh Chủ nhập cung Mệnh chủ về trước nghèo sau giàu.

–       Mệnh Chủ nhập cung Huynh Đệ chủ về trước giàu sau nghèo.

–       Mệnh Chủ và Thân Chủ tọa ở cung Huynh Đệ hoặc cung Nô Bộc chủ về một đời nhận được sự giúp đỡ.

–       Mệnh Chủ và Thân Chủ ở cung Tử Nữ mà cung này có cát tinh chủ về sinh quý tử, con cháu có thể sáng nghiệp tổ tông.

–       Mệnh Chủ và Thân Chủ cùng Thiên Khôi, Thiên Việt đồng cung chủ về giàu có.

–       Mệnh Chủ và Thái Dương đồng cung chủ về Mệnh giàu sang.

–       Sau 1 cung Thân Chủ hoặc cung Thân có Thiên Khôi, Thiên Việt chủ về luôn ở bên cạnh quý nhân, một đời nhận được sự giúp đỡ của người quyền quý.

–       Mệnh Chủ với Cô Thần đồng cung, một đời khó tìm được người tri âm.

–       Mệnh Chủ hoặc Thân Chủ với Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc đồng cung chủ về một đời vinh hiển, giàu sang.

–       Mệnh Chủ tọa ở cung Dương, Thân Chủ nên tọa ở cung Âm, Âm Dương hài hòa, mọi việc đều thuận theo ý, chủ về tinh thần ổn định.

–       Mệnh Chủ và Thân Chủ cùng Sao Xấu đồng cung chủ về hôn nhân không được như ý, một đời gặp nhiều bệnh tật và tai họa.

–       Đối với người sinh Năm Giáp, Mệnh Chủ và Thân Chủ nên ở chỗ có Thiên Can là Giáp, người sinh năm Ất nên là Ất, người sinh Năm Bính nên là Bính,…

–       Mệnh Chủ và Thân Chủ cùng với Một Sao bất kỳ đồng cung mà Sao này tọa thủ ở Chỗ nhàn chủ về Mệnh cô độc.

Sao Dương Sát


Sao Dương Sát có đặc tính là nhanh nhẹn, quyết đoán nhưng thích sát phạt.

Người có Dương Sát có anh hùng tính, thích làm người hùng, thích nắm quyền sinh sát, không khuất phục. Dương Sát có tính cực đoan, tin ai thì tin chết sống, không tin thì phủi bỏ đúng sai chẳng thèm nghe.

Mệnh có Thái Dương sáng sủa thêm Dương Sát thế nào cũng là người chỉ huy, lãnh đạo. Nam tính, hùng tính rất mạnh khiến đối phương khuất phục.

Nếu đi về binh nghiệp có Dương Sát dễ lập chiến công mà vinh hiển.

Sát, Phá, Liêm, Tham gặp Dương Sát là hiếu chiến, xông xáo, tranh đoạt. Có thành công lớn nhờ sự dũng cảm, táo bạo, nhất là thời loạn, thời buổi nhá nhem tranh tối tranh sáng. Nhiều nhà kinh doanh, tay trắng buôn bán táo trợn mà lập nghiệp là nhờ cách này.

Người có Dương Sát trong Mệnh cũng hình khắc người thân.

Dương Sát thêm Kình Dương nữa là loại quá khích. Mệnh vận gặp phải gây đổ vỡ, hư hao, hay tranh đấu vì tiếng tăm, danh dự, rốt cuộc hao tài, hao lực.

Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương có Dương Sát tại Mệnh cũng chẳng hiền.

Cung Nô Bộc có Âm Sát, Dương Sát hội sát tinh là bị kẻ dưới hoặc đối tác hãm hại.

Vận hạn gặp Dương Sát là con người trở nên dũng cảm, xông xáo, đồng thời cũng có nhiệm vụ, công việc mới để điều binh khiển tướng. Dương Sát hội nhiều cát tinh, Khoa Quyền Lộc, Tả Hữu là thành công rực rỡ nhưng thường là đàn áp thẳng tay đối phương, cái thắng nhất thời mà để hận ngàn năm, mầm mống thất bại của Dương Sát từ đó mà ra.

Nói chung Dương Sát có tính cách ngược lại với Âm Sát, nên cân nhắc với Âm Sát mà luận đoán. Có thể nói nôm na Dương Sát tương tự như Kình Dương, Âm Sát tương tự như Đà La ở khía cạnh cực đoan về Dương hoặc về Âm.

Cách An Sao Dương Sát : Tháng Giêng khởi tại Ngọ, thuận hành sáu thời dương.

Xem sinh tháng nào, an theo như sau :

Sinh Tháng 1 : Dương Sát an tại cung Ngọ.

Sinh Tháng 2 : Dương Sát an tại cung Thân.

Sinh Tháng 3 : Dương Sát an tại cung Tuất.

Sinh Tháng 4 : Dương Sát an tại cung Tý.

Sinh Tháng 5 : Dương Sát an tại cung Dần.

Sinh Tháng 6 : Dương Sát an tại cung Thìn.

Sinh Tháng 7 : Dương Sát an tại cung Ngọ.

Sinh Tháng 8 : Dương Sát an tại cung Thân.

Sinh Tháng 9 : Dương Sát an tại cung Tuất.

Sinh Tháng 10 : Dương Sát an tại cung Tý.

Sinh Tháng 11 : Dương Sát an tại cung Dần.

Sinh Tháng 12 : Dương Sát an tại cung Thìn.

Theo Long Nguyên Quang.

%d bloggers like this: