Cách cục Liêm Trinh Văn Vũ


Sao Liêm Trinh nhập miếu tại Dần, Thân, có Văn Xương, Vũ Khúc hội chiếu là thuộc cách cục này.

Ưu điểm: Văn võ song toàn, nếu Liêm Trinh nhập miếu trấn mệnh tại Dần Thân, gặp Văn Xương, Vũ Khúc sẽ có nhiều phúc. Nếu gặp Lộc Tồn một đời giàu có.
Khuyết điểm: Tình duyên trắc trở.

Ca Quyết:
Mệnh trung Văn Vũ hỷ triều viên
Nhập miếu bình sinh phúc khí toàn
Thuần túy văn năng cao chiết quế
Chinh chiến võ định trấn tam biên

Nghĩa là:
Văn Xương Vũ Khúc ưa chầu mệnh
Nhập miếu một đời phúc dồi dào
Văn chương tốt đẹp thường đỗ đạt
Võ công chinh phạt định trong ngoài

Kinh văn có câu: ” Liêm Trinh gặp Văn Xương ưa thích lễ nhạc”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: