Quan điểm về Tuần – Triệt của Vương Đình Chi


Triệt Không và Tuần Không đều có ‘Chính không’ và ‘Bàng không’ khác nhau.

Người sinh năm Dương, các Dương cung (Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất) là ‘Chính không’, Âm cung (Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi) là ‘Bàng không’.

Ngược lại, người sinh năm Âm thì Âm cung là ‘Chính không’, Dương cung là ‘Bàng không’.

‘Chính không’ thực ý nghĩa là không vong, ‘Bàng không’ không tính như vậy.

Triệt Không chủ chướng ngại, bất cứ việc gì cũng dễ sinh thêm rắc rối. Triệt Không không hỉ có Lộc Tồn, Hóa Lộc đồng độ, chủ cản trợ tài khí. Nhưng mà hỉ cư Phúc đức cung, chủ “kỳ nhân lượng độ đại”.

Tuần Không chủ không thực, cũng chủ không thành tựu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: