Sao Thiên La


THIÊN LA
Ám tinh. chủ sự giam bắt cản trở.
Ngộ hung thành cát. Ngộ cát thành hung

Ý nghĩa của Thiên La và một số sao khác:
– Thiên La, Thiên Lương: tuy táo bạo nhưng trung hậu. Nếu Thiên La đi với Tử Vi, Hóa Khoa, Thiên Phủ thì đặc tính xấu của nó giảm chế đi nhiều.
– Thiên La, Linh, Đà, Mã gặp Tham Liêm ở Mệnh: bị bắt giữ, bị tử hình.
Hạn có Thiên La hoặc thêm Kình Không Kiếp mà có Nhật Nguyệt giao huy thì đắc thời.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: