Sao Thiên Hư


THIÊN HƯ
Thủy
Đ: Tý, Ngọ
Hại tinh. sai ngoa, bất chính

CUNG MỆNH
– Hư ngộ Hình, Mã : võ nghiệp công danh.
– Hư ngộ Sát hay Phá ở Tý, Ngọ: uy danh khiếp phục người, một lời nói ai cũng sợ.
CUNG THÊ
– Hư, Khốc, Đà, Kình : vợ chồng xung khắc.  xa nhau rồi mới lấy được nhau.
CUNG TỬ
– Thiên hư : khắc con.
– Hư, Khốc ngộ Dưỡng : sinh nhiều nuôi ít
CUNG TÀI
– Hư, Phá : nghèo cũng tán tài.
– Khó kiếm tiền, hay lo âu vì tiền bạc
– Hao tài
– Nếu ở Tý Ngọ thì trước nghèo sau giàu
CUNG GIẢI
– Hư, Cơ, Khốc : phong đàm, ho lao.
CUNG NÔ
– Hư, Khốc, Hình : tôi tớ trộm cắp.
CUNG QUAN
– Hư, Khốc, Vượng ở Tý, Ngọ : hiển vinh, danh tiếng hãm thì hèn hạ.
– Hư, Quyền : người dưới khinh ghét.
– Hình, Hư, Mã : võ nghiệp làm nên.
CUNG PHÚC
–  Tổn thọ, có âm hồn báo oán nếu hãm địa
– Mã phát, hiển đạt nếu đắc địa ở Tý, Ngọ
HẠN
– Hư, Khốc, Tang : tang thương, súc vật nuôi chết.
– chỉ đắc lợi nếu đắc địa nhưng chỉ thịnh trong 5 năm sau (nếu là đại hạn) hay nửa năm sau (nếu là tiểu hạn).
– gặp Tang: có tang chế hoặc gặp phải chuyện buồn thấm thía vì tang khó hoặc vì tình phụ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: