Sao Tấu Thư


TẤU THƯ
Kim
Văn tinh. Chủ về văn thư

CUNG MỆNH
– có Tấu thư : có tài năng; nhưng hay sinh khẩu thiệt.
– Tấu, Nhật, Nguyệt: người thanh cao.
– Tấu, Thiên Tướng tha hương nghĩ làm sự kỳ dị.
CUNG QUAN
– có Tấu, Tướng nhị Phù mà Mệnh có Tả, Hữu : tăng ni ;
– Tấu, Diêu, Cơ, Vũ, Đào, Hồng : khôi hài, ca xướng.
– Tấu, Việt, Quý, An, Cơ, Hồng : trai cận thần gái cung phi,
– Tấu, Vũ, Hình, Cơ : làm thợ mộc giỏi.
CUNG PHÚC
– có Tấu thư miếu địa : có ngôi mả hình bút phát văn.
– Tấu, Riêu : có ngôi mả bên ruộng úng thủy.
CUNG TỬ
– có Tấu, Quang : con, thần giáng sinh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: