Sao Tang Môn


TANG MÔN
Mộc
Hại tinh. Chủ sự tang thương.

CUNG MỆNH
– có Tang môn : một đời đau khổ.
– Tang, Đào nữ Mệnh hoặc giáp Mệnh : quá thì ở vậy.
CUNG BÀO
– Tử Phù, Tang : có chị em lộn chồng.
– Tang, Trực, Tuế : anh em chị em khiếm hòa.
– Tang, Mã : ly tán.
CUNG TỬ
– có Tang, Hổ, Không, Kiếp : 2, 3 con hết sớm sau mới nuôi được.
– Tả, Hổ, Kiếp, Sát, Mộc ở Phụ Mẫu và Giải chiếu Tử cung : đẻ con thiếu tháng, hoặc chân tay thừa ngón.
– Tang : về già mới có con.
CUNG TÀI
– Tang, Đào, Dưỡng : làm nghề thủ công.
– Tang, Đà, Lộc : được hưởng của thừa tự người trong họ.
CUNG ĐIỀN
– Tang, Phục hay Không. Phù : vô điền sản.
– Tang : có nhà cửa.
– Tang ngộ Cự : có lâu đài, dinh thự.
CUNG PHÚC
– có Tang : tổn thọ.
HẠN
– Hạn mà thấy Tang nhập hạn ở Mệnh cung hay Tang, Phục : có tang.
– Tang ngộ Hỏa ở phương nào thì bị cháy ở phương ấy.
– Tang, Hổ : có sự đau thương.
– Tang, Điếu : ốm đau tang chế.
– Tang,Khốc, Hổ : thương người hại của.
– Tang, Điếu, Tuế chiếu : ngã đau, té cao, xe cán.
– Tang, Hình,Khốc : tán tài, có sự thay đổi.
– Tang Kỵ, Phá ở CUNG NÔ : làm ơn nên oán.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: