Sao Quốc Ấn


QUỐC ẤN
Thổ
Qúy tinh. Chủ sự quyền quý

1. Ý nghĩa của quốc Ấn và một số sao khác:
–  Ấn, Cáo: được phong chức, ban quyền, tặng huy chương, hoặc được lên chức.
– Ấn, Binh, Tướng, Hình: quyền uy võ nghiệp hiển đạt, sĩ quan tham mưu xuất sắc.
– Ấn, Tướng, Tam Hóa: gặp vận hội may mắn lớn về quan trường, được hiển đạt về công danh
–  Ấn ngộ Tuần, Triệt: công danh trắc trở, thất bại; bị cách chức, bãi miễn sa thải; tranh cử thất bại.

2. Ý nghĩa của quốc Ấn ở các cung:
a. ở Mệnh, Quan, Phúc:
– phát quý, phát quang
– dòng dõi có khoa danh, uy thế
– hiển đạt, được giữ chính chức, có huy chương
–  Ấn ngộ Riêu : quý tốt.
– Ấn, Tướng, Khoa, Quyền : đại vinh hiển.
– Ấn, Hình, Tướng : hiển đạt uy danh.
– Lộc cơ Hồng, Ấn, Tấu : đắc thời hiển đạt.
b. ở Hạn:
– đắc thời, đắc quan, đắc khoa
– có huy chương, bằng khen
c. Ở Tử
– Ấn Quý,: con vinh hiển.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: