Sao Phượng Các


PHƯỢNG CÁC
Thổ
V: Sửu, Mùi, Mão, Dậu
Cát tinh. Chủ sự hiển vinh lâu dài.

CUNG MỆNH, THÂN
– Phượng ngộ Xương, Khúc, Khôi, Việt ; đứng đắn, thông minh, sự nghiệp, khoa danh. Phượng, Kỵ : người nho nhã không đỗ đạt.
– Phượng, Long, Mão, Dậu : đỗ cao làm nên lớn
– Phượng, Riêu, Hỷ : đắc thời.
CUNG BÀO
– có Phượng ngộ Dưỡng: có nghĩa bào.
CUNG THÊ
– có Phượng, Long, Lộc (hóa) : giai nhân tài tử một nhà giàu sang.
– Các Tú tương phùng : vợ chồng lương nhân giúp ích cho nhau.
CUNG TỬ
– có Phượng, Long, Mộ : giòng nhà phú quí.
CUNG ĐIỀN
– có Phượng, Long : có nhà cửa lớn.
CUNG PHÚC
– có Phượng các miếu địa : có ngôi tân phần kết phát.
– Phượng, Long, Tử, Phủ, Tả, Hữu, Khoa, Quyền thì đại hiển.
HẠN
– có Phượng Long, Phượng, Riêu, Hỷ : gặp thời

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: