Sao Long Trì


LONG TRÌ
Thủy
Chủ sự khoa giáp, hỷ sự

CUNG MỆNH
– có Long, Phượng lâm Mão, Dậu : giàu lớn đỗ cao vinh hiển, đàn bà tầm thường thì nếu không sánh duyên cùng khách văn chương, cũng tốt đôi với bậc hiền lương.
– Long ngộ Không, Kiếp, Kỵ : người nho nhã nhưng đỗ đạt công danh.
– Long củng Thân, Mệnh ngộ Phượng và Xương, Khúc hay Khôi, Việt : đứng đắn, thông minh, khoa danh, sự nghiệp.
– Long giáp Phượng hay Loan thủ Mệnh ngộ Không, Kiếp : chết yểu.
– Long ngộ Riêu, Hỷ : đắc thời.
CUNG THÊ
– có Long, Phượng : vợ chồng giai nhân tài tử, thêm Hóa Lộc thì giàu có.
– Long, Phủ, Khôi, Việt, Lộc tồn : vợ chồng tốt đẹp thông minh quân tử.
CUNG TỬ
– có Long, Phượng : sinh con phú quí
Cung tài
– có Long, Phượng, Mộ : giàu sang giòng giõi.
CUNG GIẢI
– có Trì, Sát, Am : có bệnh đau bụng. Trì, Sát, Dương (Thái)= có bệnh đau đầu.
– Long, Mộc có Kiếp chiếu : chết trôi.
CUNG ĐIỀN
– có Long, Phượng, Bát tọa, Tam thai : có lâu đài, nhà cửa lớn.
CUNG PHÚC
– có Long, Phượng : phú quý.
– Coi về mồ mả có Long, Mộc tại Phúc : có ngôi mả bên giếng tốt.
– Long, Kiếp (địa): mả bên giếng khô, lấp.
CUNG QUAN
– có Long, Phượng, Tử, Phủ, Tả, Hữu, Khoa, Quyền : đại hiển đạt
HẠN
– có Trì, Mộc: phòng nạn nước.
– Long ngộ Thai Phụ: thăng quan.
– Long, Riêu, Hỷ: thời đến.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: