Sao Dưỡng


Sao: DƯỠNG
Hành: Mộc
Cát tinh. Cẩn thận, chủ sự nuôi nấng.

Sao Dưỡng là Mộc, Mệnh thì người lanh lợi, nếu gặp Thiên quan, Thiên phúc, Tả, Hữu, người xoàng thì hay gặp người trên giúp đỡ, người trên thì ai ai cũng kính trọng. Dưỡng thuộc Mộc, chủ sự nuôi nấng, chăm sóc.
MỆNH
– có Dưỡng tọa thủ : dễ nuôi con và nuôi súc vật.
– Mệnh có Dưỡng gặp Quan, Phúc, Tả, Hữu: được mọi người xung quanh giúp đỡ và quý trọng
THÂN
– có Dưỡng: đông con
BÀO
– có Dưỡng ngộ tam Không : có nghĩa bào.
– Dưỡng, Phượng các : cũng có nghĩa bào.
TỬ
– có Dưỡng : có con nuôi
– Dưỡng ngộ Khốc hư, sát con lắm.
TÀI
– có Dưỡng, Đào, Tang: làm nghề thủ công.
THIÊN DI
– có Dưỡng, Tướng, Suy : tôi tớ nhà quyền môn.
PHÚC
– có Dưỡng, Triệt, Cô, Quả xem sao Cô thần.
HẠN
– nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa đau phải nằm viện.
– đau yếu lâu khỏi nếu Hạn rơi vào cung Tật

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: