Sao Điếu Khách


Sao: ĐIẾU KHÁCH
Hành: Hỏa
Phóng đãng tinh. Khoe khoang khoác lác

1. Ý nghĩa của Điếu khách:
– hay nói, nói năng không giữ lời
– hay khoe, khoác lác (như Lâm Quan)
– khinh người
– liến thoắng, ham chơi đặc biệt là mê cờ bạc
– chủ bệnh tật, đau yếu, tai nạn, hao tài, tang khó

2. Ý nghĩa của Điếu khách ở các cung:
a. ở Mệnh, Quan:
– Khách, Phá Toái, Tuế Phá: du đãng, cờ bạc, phóng đãng
– Khách, Quan Phù : cờ bạc
– Khách, Khốc, Mã: gặp thời vận tốt, làm nên
b. ở Tật:
– Khách: tai nạn ngã cây
– Khách, Tang, Kỵ: tự sát
c. ở Hạn:
– Điếu Khách gặp Tang: thường có tang
– Khách, Hỏa: tang nhỏ, tang xa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: