Sao Cô Thần


Sao: CÔ THẦN
Hành: Thổ
Hung tinh. Lạnh lùng, khó tính, ít người ưa, chủ sự cô đơn

Tính cô độc ở Mệnh thì không hợp với ai cả và hiếm con
Đàn ông kỵ Cô thần, đàn bà kỵ Quả tú, ở cung tử thì hiếm con, ở Điền Tài thì giữ được của và ruộng nhà.

MỆNH có Cô: cô độc, lạnh lùng.
TỬ có Cô: hiếm con, Cô, Kỵ : khắc con. Cô ngộ quý tinh : đông con.
TÀI có Cô:  tiền của giữ vững.
ĐIỀN có Cô: ruộng đất vững bền.
PHÚC có Cô: nhà độc đinh (một con), có Cô, Triệt, Dưỡng : đời nào cũng thất tự (không con trai) và có con nuôi. Cô đắc địa có phúc tinh : có linh thần phù hộ.
BÀO có Cô, Kiếp : con một.
THIÊN DI có Cô : không có bạn. Cô ngộ quý tinh : được nhiều người giúp đỡ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: